Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 12 do 18 kwietnia 2021 r.

Co zrobić, jeśli zobaczymy tak zakleszczone w ogrodzeniu zwierzę, jak na zdjęciu ? Oczywiście proszę jak najszybciej powiadomić Straż Miejską w Rumi. Dyżurny wezwie technika weterynarii, który je uwolni. Tak było na ul. Łąkowej w Rumi w dniu 14 kwietnia w godzinach popołudniowych. Technik uwolnił i wypuścił sarenkę na łąkę by wypoczęła i odstresowała się. Nic się jej nie stało, poza wielkim...

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 05 do 11 kwietnia 2021 r.

W dniu 11 kwietnia 2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grzywien nakładanych za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Za brak smyczy lub kagańca właścicielowi lub osobie wyprowadzającej zwierzę grozi grzywna w wysokości od 50 do 250 zł, a jeśli to zwierzę stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia...

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 29 marca do 05 kwietnia 2021 r.

Wywóz gabarytów. Wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Mieszkaniec wystawia gabaryty – gmina zabiera. Jednak zgodnie z § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Rumia – gabaryty wystawia się najwcześniej w dniu poprzedzającym wywóz. Na zdjęciu „wystawka” z ul. Gałczyńskiego wykonana przez mieszkańca w dniu 3 kwietnia – na 3 dni przed odbiorem (zgodnie z harmonogramem odbiór w...
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 15 do 28 marca 2021 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 15 do 28 marca 2021 r.

Straż Miejska w Rumi od 2 miesięcy nasiliła kontrole kotłowni domowych pod względem ewentualnego spalania odpadów. Pobrano kilka próbek popiołu. I tu niespodzianka – już druga nieruchomość wypadła „na czysto” ze spalaniem. Wypada tym mieszkańcom podziękować, co...

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 8 do 14 marca 2021 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 8 do 14 marca 2021 r.

Powoli powstaje tunel pod torami w Janowie, co podejrzała kamera monitoringu miejskiego. Na zdjęciu można wypatrzyć końcówki potężnych rur przebitych pod torami, na których opierać się będzie ciężar sklepienia tunelu. Budowany tunel – miejmy nadzieję – rozwiąże szereg...

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 1 do 7 marca 2021 r.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 1 do 7 marca 2021 r.

Straż Miejska w Rumi stale podejmuje działania zmierzające do usuwania z ulic Rumi wraków pojazdów. Za wrak uważa się pojazd nie posiadający tablic rejestracyjnych, a jego stan wskazuje, że nie jest używany. Podstawowym sposobem działania jest nakazywanie...

Witamy na stronie internetowej
Straży Miejskiej w Rumi!

Niniejszy serwis został przygotowany dla Państwa w celu przybliżenia pracy Straży Miejskiej w naszym mieście. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje o działaniach straży, aktualności, telefony kontaktowe oraz możliwość zgłoszenia interwencji!

Historia SM

Kierownictwo SM

Rewirowi SM

Kontakt

Straż Miejska w Rumi

ul. Abrahama 17
84-230, Rumia

Czas pracy:

od poniedziałku do soboty
w godz.: 06:30 – 22:30

Numery kontaktowe:

tel./fax 58 671 94 73
tel./fax 58 679 35 55
tel. kom. 508 356 697

Konto bankowe właściwe do wpłaty mandatów:

Bank Rumia Spółdzielczy
25 8351 0003 0019 8677 2000 0030

Napisz wiadomość

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wiadomość.

Jeżeli podajesz swoje dane - zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych i zaznacz poniższe pole *

7 + 1 =