Pomorscy rowerzyści” to temat XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Dwa pierwsze etapy konkursu będą sprawdzianem wiedzy z zagadnień związanych z prawem, jakie każdy rowerzysta znać powinien (zakres wiedzy ustawowej oraz ogólnej). Finaliści będą musieli przygotować autorski projekt. Każdy, kto dotrze do ostatniego etapu konkursu, może liczyć na atrakcyjne nagrody.

Zwycięzca Olimpiady otrzyma darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Szkolny koordynator, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, dostanie indeks na darmowe studia podyplomowe w GWSH.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół dla dorosłych). Składa się z trzech etapów. W ramach I etapu (30 stycznia 2020 r.) biorący udział w konkursie muszą wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (13 lutego 2020 r.) zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Na prezentację finałową (23 kwietnia 2020 r.) uczestnicy, którzy dostali się do III etapu Olimpiady, muszą przygotować autorski projekt oraz prezentację. Zadaniem finalistów będzie zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów w swoim mieście czy gminie oraz zaproponowanie ich rozwiązań. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.

W konkursie może wziąć udział szkoła ponadpodstawowa z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowały się straże miejskie z Gdańska, Rumi, Chojnic, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Władysławowa.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W ostatniej edycji chęć udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiły 1382 osoby. Do finału, który odbył się 11 kwietnia 2019 r.  w Muzeum Zamkowym w Malborku zakwalifikowało się 28 osób.

Organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże miejskie z województwa pomorskiego, które zgłosiły chęć udziału w konkursie.

Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w XIII Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie przesłać ją w terminie od 2 do 10 stycznia 2020 r. faksem lub drogą elektroniczną do właściwej terytorialnie Straży Miejskiej lub Gminnej. W tym celu należy wypełnić i przesłać Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1).

– 2-10 stycznia 2020 r. – Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły
– 30 stycznia 2020 r. – I etap Olimpiady
– 6 lutego 2020 r. – Ogłoszenie wyników I etapu
– 13 lutego 2020 r. – II etap Olimpiady
– 20 lutego 2020 r. – Ogłoszenie wyników II etapu
– 10 kwietnia 2020 r. – Termin dostarczenia autorskich projektów przez finalistów, zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady
–23 kwietnia 2020 r. – Finał XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, RUMIA)

DO POBRANIA:

Regulamin XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 9 do 15 grudnia 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 77 wykroczeń, które w 59 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 17 mandatami karnymi. Wykonano 88 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 25 osób. 81 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 5 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  1. Interwencje alkoholowe – nie było.

  2. Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Jednego wałęsającego się psa odłowiono i przekazano do schroniska.

  3. Utrzymanie czystości. Kontrolowano 9 zgłoszonych dymiących kotłowni. Nie stwierdzono spalania odpadów w żadnym z przypadków.

  4. Wykroczenia drogowe. Podjęto 68 interwencji, które w 17 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom i pieszym pouczeń.

  5. Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 6 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 2 osoby pouczono skierowano do sądu jeden wniosek o ukaranie, urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano, i 1 pouczono. Ponadto w minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi podejmowała interwencję wobec 2 nieletnich dziewczyn z zaburzeniami mowy i równowagi. Wezwano pogotowie ratunkowe i patrol Policji, które to służby podjęły dalsze działania. Dwóm kierowcom udzielono skutecznej pomocy przy odpaleniu pojazdów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski