W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 72 wykroczenia, z których 29 zakończyło się mandatem karnym, a 42 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego; do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie. Wykonano 87 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 12 osób. 39 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jedną skuteczną interwencję podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, które publicznie spożywały alkohol (6 osób ukarano, 4 pouczono) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono). Do wytrzeźwienia w Policji odwieziono 3 mężczyzn.
  • Zwierzęta. Podjęto 10 interwencji. Odłowiono 5 psów. Do schroniska odstawiono 3 psy, a 2 odebrali właściciele. Ukarano obu za niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt.
  • Utrzymanie czystości. Przeprowadzono 10 interwencji. Poprzez FB przekazano informację o zanieczyszczeniu terenu przy ul. Kolejowej, a właściwie przy drodze przedłużającej ul. Kolejową. Po zbadaniu informacji rewirowy ustalił, że 3 działki leżą na terenie Gdyni (informację przekazano do SM w Gdyni), a 6 działek należy do 3 osób z Rumi. Wystawiono nakazy sprzątania z wyznaczonym terminem. Podobnie wystawiono nakazy sprzątania właścicielom niezabudowanych działek w pobliżu ul. Sędzickiego. Ujawniono niewłaściwe przedmioty wystawione do usunięcia jako gabaryty (np. elementy dachu). Właścicieli pouczono o konieczności usunięcia takich odpadów we własnym zakresie. Kilka interwencji dotyczyło dymu. W jednym przypadku ujawniono spalanie niedozwolonych odpadów – wystawiono mandat karny.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 35 interwencji (głównie ze zgłoszeń mieszkańców), które w 15 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 19– pouczeniami, jeden wniosek o ukaranie skierowano do sądu.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 6 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby ukarano, urządzeniom użytku publicznego – 2 osoby pouczono, 2 ukarano. Za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby pouczono, a 1 ukarano. W dniu 12 marca w warunkach silnego wichru, z dachu bloku przy ul. Dąbrowskiego 7 oderwały  się różne elementy wybijając kilka szyb w mieszkaniach na górnych piętrach. Wezwano JRG, a do czasu ich przyjazdu zabezpieczono teren. Dodatkowo kilka interwencji dotyczyło oderwanych blach różnych urządzeń, zerwanych bannerów reklamowych, a nawet jednego przewróconego płotu na budowie. Odłamały się też konary drzew w różnych miejscach.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski