Straż Miejska w Rumi boryka się z pandemią. Dziesiątkuje jednostkę COVID-19: są zachorowania, kwarantanny, izolacje i opieki nad dziećmi. Jest przez to mniej patroli.

Praca jednak trwa. Straż Miejska decyzją Wojewody Pomorskiego nadal podlega pod Policję. W związku z COVID-19 strażnicy kontrolują osoby grupujące się w obszarze publicznym oraz sprawdzają noszenie masek profilaktycznych. Ścigani są i poszukiwani przy pomocy monitoringu chuligani niszczący urządzenia użytku publicznego (np. takie, jak na zdjęciu).

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 14 patroli zmotoryzowanych oraz 2 z Policją, odbyło się też 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 22 wykroczenia, z których 6 zakończyło się mandatami karnymi, a 5 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a 3 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 41 interwencji zleconych przez obywateli, 8 osób wylegitymowano. Dokonano też 6 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 2 interwencje związane ze spożywaniem publicznym alkoholu. Wystawiono 1 mandat i skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie. Udzielono pomocy jednemu nietrzeźwemu mężczyźnie odwożąc go do miejsca zamieszkania, skierowano przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu.
  • Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. Dwa zgłoszenia dot. martwej sarny i martwego kota. Cztery interwencje dotyczyło wałęsających się psów – jedna została potwierdzona i pies trafił do schroniska. Jedna interwencja to nadmiernie szczekający pies – przeprowadzono rozmowę pouczającą.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 8 zgłoszeń w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu z kominów – ani jedno nie potwierdziło się – spalano dozwolone paliwa, w jednym przypadku chodziło o ognisko – polecono zgasić przeprowadzając rozmowę pouczającą.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 12 interwencje zakończonych w 3 przypadkach mandatami karnymi, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 3 osoby, a przeciwko jednej skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. 2 osoby ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski