22,5 litra krwi oddali honorowo pomorscy strażnicy w ramach działań pod hasłem „Strażnicy służą krwią”. Są one częścią akcji „Bezpieczne wakacje”, organizowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Największe grono honorowych dawców w tym roku stanowili pracownicy Straży Miejskiej w Gdyni. W ciągu trzech tygodni (od 17 czerwca do 5 lipca 2019 r.) w dziesięciu strażach miejskich na Pomorzu 50 osób oddało 22,5 litra krwi. Byli to pracownicy jednostek (również z Rumi), ich rodziny i przyjaciele. Każdemu z dawców pobrano 450 ml krwi. W działania pod hasłem „Strażnicy służą krwią” zaangażowali się pracownicy straży miejskich z Gdańska, Gdyni, Kartuz, Kościerzyny, Malborka, Rumi, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Wejherowa i Władysławowa. Krew oddaje regularnie wielu funkcjonariuszy. Nie brakuje wśród nich rekordzistów i posiadaczy odznak „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Zastępca kierownika Referatu Interwencyjnego Straży Miejskiej w Gdańsku Włodzimierz Jank oddał do tej pory ponad 43 litry krwi, starszy strażnik Mariusz Latecki ze Straży Miejskiej w Gdyni ponad 29 litrów, a rekordzista z Rumi to starszy specjalista Ireneusz Koleniec – 25 litrów. W ciągu roku kobieta może oddać krew cztery razy, a mężczyzna sześć razy. Pomiędzy kolejnymi pobraniami musi upłynąć co najmniej osiem tygodni. Potencjalni dawcy znajdą wszystkie potrzebne im informacje na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Podobna akcja odbyła się także w ubiegłym roku (uzyskano wówczas 33 litry krwi).
Straż Miejska w Rumi w minionym tygodniu odbyła 33 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Przez 5 dni pełniono posterunek stały jednoosobowy w Urzędzie Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 83 wykroczenia, które w 42 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 34 mandatami karnymi, a w 2 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 72 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 6 osób. 37 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 12 osób, które publicznie spożywały alkohol (3 osoby pouczono, 8 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę pouczono). Jedną osobę z przystanku na ul. Dąbrowskiego odwieziono do domu.
2) Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt. Do schroniska dla zwierząt nie zabrano żadnego psa, jednak 2 odłowione psy wróciły do właścicieli dzięki wszczepionym transponderom, jedna osoba ukarana została mandatem karnym. Ustalono padlinę dzika na ul. Cegielnianej potrąconego przez pociąg oraz padlinę jeża na jezdni; usunęły je służby komunalne. Wolontariusze fundacji „Bezbronne zwierzęta” na prośbę Straży Miejskiej zabrały miot kotów z ul. Topolowej. Dziki kilkakrotnie weszły na pole ze zbożem od strony ul. Jeziornej – wezwano technika weterynarii, a właściciele płoszyli zwierzęta petardami.
3) Utrzymanie czystości. Za wrzucanie piachu do rzeki ukarano 1 osobę. W sprawie dymu interweniowano 5 razy: 2 dymy kominowe pochodziły ze spalania drewna, w przypadku 3 ognisk doprowadzono do ich zgaszenia, dwie osoby pouczono, jedną ukarano.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 43 interwencje, które w 13 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 3 osoby pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia –1 osobę ukarano, 2 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 3 osoby pouczono i 3 ukarano, 7 osób ukarano za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski