W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 46 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 86 wykroczeń, które w 59 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 24 mandatami karnymi, 3 wnioski o ukaranie skierowano do sądu. Wykonano 87 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 25 osób. 85 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Osiem skutecznych interwencji przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. W dniu 15 kwietnia strażnicy wzięli udział w zabezpieczeniu duatlonu (bieg i wyścig kolarski), który odbył się na ulicach miasta.

Sprostowanie

W poprzednim serwisie z dnia 8 kwietnia informowaliśmy o mężczyźnie odwiezionym przez Straż Miejską w dniu 5 kwietnia wieczorem na przystanek SKM Janowo. Chochlik spowodował, że opis zdarzenia znalazł się w punkcie serwisu pt. „interwencje alkoholowe” i sugerował, iż mężczyzna ten był nietrzeźwy. W rzeczywistości był jak najbardziej trzeźwy, a przewieziono go do SKM na jego prośbę, gdyż – jak twierdził – chce pojechać do Gdyni. Następnego dnia rano inny patrol podjął interwencję wobec tego samego mężczyzny, ponieważ nadal przebywał w okolicach torów kolejowych i miał oznaki wyziębienia. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala. Po wypisaniu ze szpitala ponownie pojawił się w Rumi. Strażnicy znaleźli mężczyznę w śmietniku, skąd odwieźli do MOPS-u, a następnie – po wypisaniu skierowania – zawieźli go do schroniska w Gdyni. Ma tam zapewniony pobyt co najmniej do końca czerwca.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 20 osób, które publicznie spożywały alkohol (5 osób pouczono, 10 ukarano mandatami, przeciwko 2 wystąpiono z wnioskami o ukaranie do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono, 1 ukarano), 3 mężczyzn odwieziono do domu.
  • Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i padłych zwierząt (dwa koty dzik i sarna). Do schroniska zabrano 2 psy. Odłowiono jednego warchlaka (mały dzik) i młodą kunę. Te zwierzęta trafiły pod opiekę weterynaryjną.
  • Utrzymanie czystości. 12 razy interweniowano w sprawie dymu (w tym 2 ogniska). Ukarano jedną osobę. Z jednego pieca pobrano próbkę popiołu. Nadal kontrolowane są działki pod względem czystości i w przypadku konieczności – wystawiane są nakazy sprzątania. Jedno zgłoszenie dotyczyło zaśmiecanie placu zabaw przez dzieci (ul. Wrocławska). Interwencja potwierdziła się. Na polecenie strażników dzieci posprzątały.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 47 interwencji, które w 7 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, przeciwko 1 kierowcy skierowano wniosek o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 5 osób, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 1 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 2 osoby pouczono, a 4 ukarano.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski