Około 20 kg dokumentów wyrzucono za sceną w parku w Janowie prawdopodobnie w nocy z 7 na 8 czerwca 2020 r. zaśmiecając tym samym park (na zdjęciu). Straż Miejska w Rumi prowadzi postępowanie w tej sprawie, gdyż wśród dokumentów są akty notarialne, umowy kredytowe na bardzo duże kwoty (jedna powyżej 150 tysięcy złotych), rachunki, faktury, metryki urodzenia, świadectwa szkolne, pity itp. Wśród dokumentów przewija się 5 osób z danymi osobowymi: pesele, adresy, a nawet dane wrażliwe typu „historia choroby” lub świadectwa zdrowia. Straż Miejska dotrze do tych osób i ujawni sprawcę zaśmiecenia, a jeśli się to nie uda – osoby odpowiedzą za sprawstwo wykroczenia solidarnie. Rozważa się możliwość przekazania zawiadomienia do Policji w sprawie złamania przepisów RODO. Następnie dokumenty zostaną zwrócone właścicielom, gdyż większość z nich zachowuje ważność.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi i 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Ponadto w dniu 10 czerwca odbyła się wspólna z Policją akcja „Bezpieczny pieszy”, a w dniach 10 – 14 czerwca akcja Policji z udziałem straży miejskich „Bezpieczny weekend”. Wyniki tych akcji przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Działania patroli pozwoliły ujawnić 66 wykroczeń, z których 30 zakończyło się mandatami karnymi, a 32 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 60 interwencji zleconych przez obywateli, 7 osób wylegitymowano. Dokonano też 58 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. 2 wykroczenia skutecznie zakończone ujawniono przy pomocy monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia

  • Podjęto 26 interwencji – wymierzono 14 mandatów karnych i 9 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu i 1 mandat i 2 pouczenia za nieobyczajne zachowanie. Sprawdzano 4 osoby śpiące na ławkach w miejscach publicznych, jedną z nich ukarano za zaśmiecanie. Wszystkie osoby opuściły miejsca o własnych siłach.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji, w tym 3 dotyczących biegających luzem psów i jedna w sprawie warunków trzymania psa (niepotwierdzona). Sarna pokazywała się w okolicach ul. Sobieskiego – pozwolono jej w naturalny sposób ujść do lasu. Zgłoszono „dziwnie” zachowującego się jeża, ten jednak bezpiecznie oddalił się na tereny zielone. W jednym przypadku w pułapkę na kuny złapała się sroka. Strażnicy uwolnili ptaka.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie miejsc publicznych 2 osoby pouczono i jedną ukarano (opis wyżej). 3 zgłoszenia dotyczyły dymiących kominów – w jednym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości, ale w 2 posesjach na ul. Chodkiewicza i ul. Sędzickiego strażnicy wypisali mandaty karne za spalanie niedozwolonych substancji w piecach domowych.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 22 interwencje zakończone w 6 przypadkach mandatami karnymi, 12 kierowców pouczono, a 4 sprawy przyjęto do procedowania na wniosek do sądu.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu ukarano 2 osoby (za zaczepianie przechodniów i żebranie na alkohol przy sklepie), 3 osoby ukarano i 3 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1 osobę pouczono i 1 ukarano za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski