To wykroczenie (na zdjęciu) – pozostawianie na postój pojazdu za znakiem zakazu zatrzymywania się – występuje niestety często na ulicach Rumi. Najczęściej popełniają je kierując, którzy nie są Rumianami. Za takie parkowanie, zgodnie z „taryfikatorem” może być wymierzony mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli zmotoryzowanych i pieszych, oraz pieszych z psami służbowymi. 1 raz współpracowano z Policją (sprawdzano osoby przebywające na kwarantannie) oraz odbyło się 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 106 wykroczeń, z których 22 zakończyło się mandatami karnymi, a 77 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 5 spraw skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Wykonano 67 interwencji zleconych przez obywateli, 50 osób wylegitymowano. Dokonano też 83 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 25 interwencji – wymierzono 7 mandatów karnych i 4 pouczenia za spożywanie publiczne alkoholu, a także skierowano 5 wniosków o ukaranie do sądu. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 9 osób.
2) Zwierzęta. Podjęto 2 interwencje, obie dotyczące biegających luzem psów (jedno zgłoszenie nie potwierdziło się). Drugiego psa odłowiono, miał wszczepiony obcy transponder. Oddany został do schroniska..
3) Utrzymanie czystości. Udzielono 10 pouczeń i 1 osobę ukarano za zaśmiecanie. Rewirowi kontrolowali nieruchomości pod kątem sposobu usuwania nieczystości płynnych w ramach akcji „Rumskie ścieki”. Ilość skontrolowanych posesji przekroczyła pierwszą setkę. Jak do tej pory wymierzono 2 mandaty karne. Raporty przekazano do UM. Interweniowano w sprawie zanieczyszczenia ul. Kwiatowej czarnoziemem. Zanieczyszczenie zostało sprzątnięte. W dniu 07 września mieszkanka ul. Kieleckiej powiadomiła, że młodzi ludzie położyli coś na torach kolejowych. Szybka interwencja pozwoliła ustalić, że „dowcipnisie” (którzy zdołali uciec przed przybyciem patrolu) położyli na torach dużą gumową lalkę. Strażnicy zlikwidowali zagrożenie. Przez cały tydzień tylko jeden adres zgłoszono w sprawie zadymiania. Okazało się, że palono drewnem.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 27 interwencji zakończonych w 5 przypadkach mandatami karnymi. Pozostałych kierowców pouczono.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 3 osoby, 6 osób pouczono oraz 6 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 osoby pouczono za wykroczenia przeciwko ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W dniu 09 września interweniowano wobec osoby bezdomnej na wózku inwalidzkim (bez jednej nogi). Dwukrotnie podpisał on oświadczenie o odmowie przyjęcia oferowanej pomocy. Powiadomiono MOPS w dniu 10 września i podjęto ponowną interwencję. W jej wyniku zabrano bezdomnego do szpitala, a stamtąd wysłano do schroniska.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski