W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi. Działania patroli pozwoliły ujawnić 85 wykroczeń, które w 59 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 15 mandatami karnymi i 7 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 81 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 29 osób. 110 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Trzy skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. Dwukrotnie uruchomiono awaryjnie pojazdy na prośbę mieszkańców.

W niedzielę 13 stycznia w Rumi odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażnicy pilnowali porządku publicznego (nie stwierdzono naruszeń), a ponadto oddali honorowo krew.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 14 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (7 osób pouczono, jedną ukarano), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (5 osób pouczono, a jedną ukarano). Trzy osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.
  • Zwierzęta. Sześciokrotnie na tereny zurbanizowane wkroczyły dziki, nie były to pojedyncze sztuki lecz całe watahy. Kto wie, czy zwierzęta te nie szukały schronienia w mieście na skutek presji myśliwych w lasach. Każdorazowo wzywano technika weterynarii i wspólnie ze strażnikami przepędzano dziki do lasu. W wyniku podejmowanych interwencji – 1 pies został odwieziony do schroniska. Jeden pies zginął pod kołami na skrzyżowaniu ulic Kosynierów i Różanej. Powiadomiono służby komunalne celem usunięcia padłego zwierzęcia.
  • Utrzymanie czystości. 18 zgłoszeń dotyczyło dymienia z posesji prywatnych. Interwencje w większości nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Jednak w jednym z warsztatów stwierdzono spalenie zaolejonej szmaty, a w innym spalanie odpadów w ognisku podczas remontu budynku. W pierwszym przypadku wystawiono mandat karny, w drugim, w związku z odmowa przyjęcia mandatu – skierowany zostanie wniosek do sądu (palono kable, plastiki i inne nieczystości). Rewirowi kontrolowali zgodność ilości zamieszkałych domowników na posesjach z ilością pojemników i deklaracjami. Raporty przesłano do UM. Podjęto też kilka interwencji związanej z zaśmiecaniem – 2 osoby pouczono, a jedną ukarano mandatem. Ujawniono 3 dzikie wysypiska śmieci – do właścicieli działek przesłano nakazy sprzątania (jedna z nich – na zdjęciu).

  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 51 interwencji, które w 10 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 6-ciu wnioskami do sądu o ukaranie, a w 31 przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. W dwóch przypadkach sporządzono dokumentację w związku z uszkodzeniami pojazdów. Na wyremontowanej kładce nad przystankiem SKM w Janowie ujawniono uszkodzenia listew dla niepełnosprawnych. Powiadomiono Wydział inżynierii Miejskiej UM.

  • Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 5 osób pouczono, urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 6 pouczono, ustawie o recyklingu pojazdów – 1 osobę pouczono, a za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski