Najważniejszym wydarzeniem minionego były wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 r. Nie ujawniono ani jednego wykroczenia przeciwko przepisom ustawy Kodeks wyborczy.
Innym ciekawym wydarzeniem tygodnia był I Interaktywny Turniej Wiedzy o Rumi, który odbył się z okazji 65-tej rocznicy powstania Miasta Rumia. Wydarzenie miało miejsce w hali MOSiR w poniedziałek 7 października. Do zmagań stanęło 14 zespołów reprezentujących różne środowiska naszego miasta. Straż Miejska w Rumi wystawiła trzyosobowy zespół o nazwie „Strażnicy” w składzie: Jacek Radomski, Sławomir Pionke i Roman Świrski, który w warunkach silnej konkurencji wygrał zawody, pokonując tylko 6 punktami zespół „Tymczasem w Rumi”. Na trzecim miejscu uplasował się zespół „Władze miasta”.
Ponadto w minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 87 wykroczeń, które w 62 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 21 mandatami karnymi, do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 91 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 32 osoby. 77 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Cztery skuteczne interwencje podjęto z obserwacji monitoringu miejskiego.
Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:
1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 21 osób, które publicznie spożywały alkohol (6 osób pouczono, 10 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (4 osoby pouczono, 1 ukarano). Do miejsca zamieszkania odwieziono 3 osoby.
2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. Jednego psa odłowiono – na podstawie transpondera wszczepionego zwierzęciu – ustalono właściciela, który zabrał zwierzę. Ujawniono martwego kota, oraz martwą sarnę i wiewiórkę – przekazano służbom komunalnym do usunięcia. W okolicy ul. Sobieskiego na granicy z Gdynią ujawniono potrąconego lisa. Zwierzę odłowili koledzy strażnicy z Gdyni i zabrali do schroniska na leczenie.
3) Utrzymanie czystości. Kontrolowano 13 zgłoszonych dymiących kotłowni. Pobrano jedną próbkę popiołu do badań, w pozostałych przypadkach nie stwierdzono spalania niedozwolonych odpadów.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 47 interwencji, które w 8 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom i pieszym pouczeń.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 6 osób pouczono, instytucjom państwowym lub samorządowym – 1 osobę ukarano, urządzeniom użytku publicznego 3 osoby pouczono, a przeciwko 2 skierowano wnioski do sądu o ukaranie, 1 osobę pouczono i 1 ukarano za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski