Parkowanie w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych dozwolone jest kierowcom niepełnosprawnym, którzy obowiązani są do pozostawienia w samochodzie w widocznym miejscu „karty parkingowej osoby niepełnosprawnej”. Niedopełnienie tego obowiązku lub nieposiadanie takiej karty naraża kierowcę na mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych. Jeśli kierowca pozostawi inny dokument niż w/w karta lub kartę nieważną lub sfałszowaną naraża się na mandat 800 zł i 7 punktów karnych.

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 24 patrole zmotoryzowane. Odbyły się też 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 83 wykroczenia, z których 17 zakończyło się mandatami karnymi, a 48 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 55 interwencji zleconych przez obywateli, 18 osób wylegitymowano. Dokonano też 83 sprawdzenia miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 7 interwencji w tym 3 dotyczące publicznego spożywania alkoholu. Ukarano 2 osoby, a jedną pouczono. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 1 osobę, a 2 pouczono.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji.. Znaleziono martwego 1 kota, drugiego rannego zabrał technik weterynarii do leczenia. Złapano jednego wałęsającego się psa, zabrał go właściciel – został też pouczony. Jedna interwencja dotyczyła też nadmiernego szczekania przez psa – przeprowadzono rozmowę pouczającą.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 13 zgłoszeń w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu– ani jedno nie potwierdziło się – spalano dozwolone paliwa. Stwierdzono też jedno rozpalono ognisko – przeprowadzono rozmowę pouczającą i ognisko nakazano zgasić. Dwie osoby pouczono za zaśmiecanie.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 48 interwencji zakończonych w 14 przypadkach mandatami karnymi, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 13 osób. 2 osoby pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Również 2 osoby pouczono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski