Zdjęcie z monitoringu z dnia 09 czerwca 2021 r. Na ul. Towarowej korek. Ale oczywiście kierująca pewnego samochodu nie miała czasu na czekanie w kolejce. Wjechała na chodnik i ścieżkę rowerową i … do przodu. Tyko ta matka z dzieckiem na rowerach przeszkadzają. A to pech. A drugi pech, że monitorowy Straży Miejskiej wychwycił zdarzenie. Sprawa, wraz z numerem rejestracyjnym i wizerunkiem kierującej już jest w Policji.

W minionym tygodniu  Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych oraz pieszych z psem służbowym. Odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 77 wykroczeń, z których 15 zakończyło się mandatami karnymi, a 40 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 7 spraw jest procedowanych, a 15 wniosków o ukaranie skierowano do sądu. Wykonano 70 interwencji zleconych przez obywateli, 16 osób wylegitymowano. Dokonano też 88 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 13 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 6 osób pouczono i 4 ukarano, a jedną sprawę skierowano do sądu. Za nieobyczajne zachowanie 2 osoby pouczono i nikogo nie ukarano.
  • Zwierzęta. Odbyło się 5 interwencji związanych z psami, 3 niepotwierdzone, 1 pies – szczenię zabrano do schroniska z ul. Partyzantów, jeden pies został zaopiekowany przez mieszkańca, ponieważ właściciel jest w areszcie. Ponadto zgłoszono 1 padłego kota i jednego rannego jeża (zabrał go na leczenie technik weterynarii).
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie pouczono 2 osoby. Dwóm właścicielom posesji podziękowano za spalanie prawidłowych paliw – to wynik badania pobranych próbek popiołów. Jedna interwencja dotyczyła zadymienia na ul. Kujawskiej – ognisko, które nakazano ugasić. Jedna interwencja piecowa – rozpalenie.. W minionym tygodniu 11 posesji kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 47 interwencji zakończonych w 10 przypadkach mandatami karnymi, 11 wniosków o ukaranie skierowano do sądu, 6 spraw jest procedowanych, a pozostałych (20) sprawców pouczono.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4 osoby pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 1 pouczono oraz po jednej osobie pouczono za: wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, z przepisów ustawy o recyklingu pojazdów oraz przepisów prawa miejscowego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski