Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było zabezpieczenie przebiegu 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Straż Miejska w Rumi zabezpieczała w tym czasie spokój i porządek publiczny, gdzie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Nie było też żadnych zgłoszeń.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole zmotoryzowane oraz 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 59 wykroczeń, z których 26 zakończyło się mandatem karnym, a 29 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 50 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 19 osób. 96 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:
1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 7 osób, które publicznie spożywały alkohol – 6 osób ukarano, jedną pouczono.
2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. W dniu 10 stycznia wezwano technika weterynarii do przepędzenia dzików wchodzących na posesję przy ul. Grunwaldzkiej, a w dniu 11 stycznia do 2 saren, które weszły na posesję przy ul. Kamiennej – uszły do lasu. Pozostałe interwencje dotyczyły wałęsających się psów. Ukarano jednego właściciela, pozostałych pouczono.
3) Utrzymanie czystości. Kontrolowano 11 zgłoszonych dymiących kotłowni. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. Natomiast wysokim mandatem ukarano użytkownika pieca z ul. Wrocławskiej, który spalając plastiki przekroczył normę niemal o 1000%, co stwierdzono na podstawie zbadanych w laboratorium próbek popiołu. Rewirowi ponadto zajmowali się kontrolami wskazanych posesji pod względem zgodności ilości pojemników w stosunku do liczby mieszkańców i złożonych deklaracji. Raporty przesłano do UM.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 31 interwencji, które w 8 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 19 – pouczeniami. 4 wnioski o ukaranie skierowano do sądu.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 1 osobę ukarano i 2 pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono i 2 ukarano, urządzeniom użytku publicznego – 3 osoby pouczono 7 ukarano. Jedną osobę ukarano za palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski