W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 115 wykroczeń, które w 65 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 44 mandatami karnymi, a w 4 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 96 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 19 osób. 52 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Osiem skutecznych interwencji przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 32 osób, które publicznie spożywały alkohol (8 osób pouczono, 18 ukarano mandatami przygotowano jeden wniosek o ukaranie do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę pouczono i 1 ukarano oraz przygotowano 1 wniosek o ukaranie do sądu). Dwóch mężczyzn i dwie kobiety zamroczonych alkoholem rozwieziono w różnym czasie do domów.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i innych zwierząt, jednak do schroniska zabrano tylko 1 psa, drugiego zabrał ustalony właściciel. W dniu 10 maja na ul. Zawiszy Czarnego pies pogryzł listonosza. Nakazano właścicielom psa dokonanie tygodniowej obserwacji weterynaryjnej przy jednoczesnym dostarczaniu wyników do Straty Miejskiej. Ujawniono 2 padłe psy i 2 padłe koty. Powiadomiono służby komunalne celem ich usunięcia.
  • Utrzymanie czystości. Jedną osobę pouczono i 2 ukarano za zaśmiecanie. Sprawdzono 4 piece po zgłoszeniach o zadymieniu – b/u.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 61 interwencji, które w 18 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, przygotowano 2 wnioski do sądu o ukaranie, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 4 osoby, bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 2 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 2 osoby ukarano i 3 pouczono, a 1 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych. Udzielono pomocy domownikom, przy wyniesieniu jednego chorego z mieszkania. Na prośbę szpitala sprawdzono, czy w mieszkaniu przebywa mężczyzna, który uciekł ze szpitala bez udzielenia mu pomocy po kolizji. Osobę potwierdzono, wezwano pogotowie ratunkowe, które ponownie odstawiło go do szpitala.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski