Wylewanie płynów (nieczystości) to obecnie dość rzadko już występujące wykroczenie w Rumi. Ale jednak zdarza się. Jest ono dokuczliwe dla mieszkańców z powodu fetoru jaki pozostaje po zdarzeniu. Tak było w dniu 7 lipca na ul. Okrętowej (na zdjęciu). Ponieważ poza płynem nie można znaleźć żadnych innych śladów umożliwiających namierzenie sprawcy – pozostają świadkowie. Straż Miejska w Rumi zwraca się z prośbą do mieszkańców – w przypadku zauważenia takiego zdarzenia – zapiszcie numer rejestracyjny pojazdu, zapamiętajcie wygląd sprawcy, zapamiętajcie czas zdarzenia, zgłoście do Straży Miejskiej.

W minionym tygodniu  Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Odbyło się 5 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 62 wykroczenia, z których 7 zakończyło się mandatami karnymi, a 45 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 8 spraw skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 2 sprawy są procedowane. Wykonano 84 interwencje zlecone przez obywateli, 17 osób wylegitymowano. Dokonano też 45 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 13 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 4 osoby pouczono, 4 ukarano oraz sporządzono 5 wniosków o ukaranie do sądu.. Za nieobyczajne zachowanie 4 osoby pouczono.
  • Zwierzęta. Odbyły się 3 interwencje związane z wałęsającymi się psami. Dwa zwierzaki zabrali właściciele, a jednego zatrzymał zgłaszający do czasu znalezienia się właściciela. Dwukrotnie w minionym tygodniu sprawdzano warunki trzymania psów na posesjach oraz również dwukrotnie interweniowano w związku z uciążliwym szczekaniem lub wyciem psów. Na posesji na ul. Podmokłej znalazła się sarna. Działania spowodowały, że uszła do lasu.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. SM odebrała 2 zgłoszenia dotyczących dymienia z podejrzeniem spalania niedozwolonych substancji. W jednym przypadku potwierdzono spalanie niedozwolonych substancji – ukarano. W minionym tygodniu 4 posesje kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta. W dwóch przypadkach ujawniono podrzucanie gabarytów pod pergole spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Jednego sprawcę ustalono. Zabrał swoje gabaryty.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 29 interwencji zakończonych w 2 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych (24) sprawców pouczono, 2 wnioski o ukaranie skierowano do sądu, 1 sprawa jest procedowana.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 5 osób pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 3 osoby pouczono oraz z przepisów prawa miejscowego 2 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski