W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli, w tym 5 z Policją, a  działania patroli pozwoliły ujawnić 27 wykroczeń, z których 9 zakończyło się mandatami karnymi, 13 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a 2 sprawy skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Wykonano 72 interwencje zlecone przez obywateli, 20 osób wylegitymowano. Dokonano też 20 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. Pracując z Policją sprawdzano osoby przebywające na kwarantannie.

Pozostałe wydarzenia

  • Naruszanie zakazów epidemii. Straż Miejska przyjęła i sprawdziła 4 zgłoszenia, które dotyczyły dzieci: dwa razy przebywania na zamkniętych placach zabaw, jedno zabawy w skate-parku, jedno gry w piłkę na boisku. We wszystkich przypadkach wyproszono dzieci z urządzeń do zabawy i gry w piłkę.
  • Liczba interwencji wyniosła 5 – wymierzono 3 mandaty karne za spożywanie publiczne alkoholu, a 1 za nieobyczajne zachowanie. 1 osobę pouczono za usiłowanie spożycia alkoholu. Jeden wniosek do sądu będzie sporządzony przeciwko osobie załatwiającej potrzeby fizjologiczne w stanie nietrzeźwym. Dwie osoby leżące w miejscach publicznych odwieziono do domów.
  • Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje, w tym 2 dotyczących biegających luzem psów. Ujawniono 1 nieżywego jeża, którego zgłoszono do usunięcia przez służby komunalne.
  • Utrzymanie czystości. 4 osoby pouczono za zaśmiecanie. W sprawie uciążliwego dymu były 2 zgłoszenia, sprawdzenie pieca w jednym przypadku nie ujawniło spalania paliw niedozwolonych, ale w drugim wymierzono mandat karny.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 10 interwencji zakończonych w 4 przypadkach mandatami, w 2 wnioskami do sądu, pozostałych kierowców pouczono.
  • Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 3 osoby, za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego pouczono 1 osobę, również 1 osobę pouczono za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski