W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 10 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń, które w 52 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 23 mandatami karnymi oraz 14 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 88 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 19 osób. 109 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Cztery skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia:

Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 17 osób, które publicznie spożywały alkohol (8 osób pouczono, 4 ukarano, a przeciwko pięciu skierowano wnioski o ukaranie do sądu). Nie ujawniono ani jednej osoby nietrzeźwej leżącej w miejscu publicznym.

Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji w związku z wypuszczanymi psami bez dozoru. Dwa psy odjechały do schroniska, jednego złapał właściciel. Doszło do jednego pogryzienia. Poszkodowana została kobieta. Właściciel psa został ukarany i zobowiązany do przeprowadzenia tygodniowej obserwacji weterynaryjnej psa. Ujawniono jednego rannego kota oraz jednego rannego lisa. Zwierzętami zajęli się specjaliści.

Utrzymanie czystości. 26 zgłoszeń dotyczyło dymienia z posesji prywatnych. W wyniku kontroli ukarano mandatami 2 sprawców spalających niedozwolone paliwa, a u 2 innych pobrano próbki popiołu do analizy w laboratorium. W pozostałych przypadkach interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali działki niezabudowane pod względem czystości. Trzech przedsiębiorców zostało ukaranych, ponieważ mimo nakazów sprzątnięcia swoich działek – nie uczynili tego w wyznaczonym terminie. Niezależnie od mandatów otrzymali oni nowe nakazy sprzątania.

Kilka zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia rzeki wpłynęło ze Szmelty. Podejrzewano spuszczanie szamba. Skontrolowano podejrzewane posesje, ale kontrole niczego nie ujawniły. Jak ustalono źródłem zanieczyszczenia były prace ziemne (zdjęcia poniżej).

Wykroczenia drogowe. Podjęto 53 interwencje, które w 10 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 8 wnioskami do sądu o ukaranie, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Jeden wrak pojazdu Straż Miejska usunęła z drogi na koszt właściciela.

Inne. Za wykroczenia przeciwko: urządzeniom użytku publicznego – 2 osoby ukarano, przeciwko 1 skierowano wniosek o ukaranie do sądu, bezpieczeństwu osób i mienia – 2 osoby ukarano, a 2 pouczono, ustawie o odpadach – 1 osobę ukarano, ustawie o utrzymaniu czystości – 4 osoby pouczono i 1 ukarano. Dodatkowo 2 osoby ukarano za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.                                                                              W dniu 5 lutego dzięki pomocy kierowcy ZKM ujęto chuligana, który wybił szybę w autobusie. Strażnicy przekazali łobuza Policji.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski