Kto tak obciążył huśtawkę, że ją złamał (zdjęcie) ? Chyba nie dziecko.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli zmotoryzowanych i pieszych, 3 razy współpracowano z Policją (w tym udział w akcji „Bezpieczny weekend 29.08.-01.09.2020”) oraz odbyło się 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 64 wykroczenia, z których 17 zakończyło się mandatami karnymi, a 43 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 4 sprawy skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Wykonano 65 interwencji zleconych przez obywateli, 21 osób wylegitymowano. Dokonano też 80 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. Odholowano na parking strzeżony jeden wrak samochodu osobowego.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 21 interwencji – wymierzono 9 mandatów karnych i 5 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu, a także skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 3 osoby.
2) Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji, w tym 6 dotyczących biegających luzem psów (dwie interwencje nie potwierdziły się). Dwa psy odłowiono, z których jeden trafił do schroniska, drugi do właściciela. Jedna interwencja dotyczyła potrąconego kota. Na miejscu zastano właścicielkę zabierającą zwierzę do leczenia.
3) Utrzymanie czystości. Udzielono jednego pouczenia za zaśmiecanie. Jedna interwencja dotyczyła zanieczyszczenia wody w rzece. Okazało się, że to zanieczyszczenie trawą koszoną na brzegach rzeki. Zgłoszono służbom komunalnym konieczność oczyszczenia. Rewirowi skontrolowali kilkanaście posesji pod kątem właściwej deklaracji śmieciowej. Raporty przekazano do UM.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 22 interwencje zakończone w 5 przypadkach mandatami karnymi. Pozostałych kierowców pouczono.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 2 osoby, 4 osoby pouczono oraz 3 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 3 osoby pouczono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, jedną osobę pouczono za zaśmiecanie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski