W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi oraz Policja zabezpieczała procesje Bożego Ciała. Nie odnotowano zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców. Na zdjęciu kolejny „mistrz parkowania”. Pojazd zaparkowano w obrębie skrzyżowania, w odległości zabronionej od przejścia dla pieszych (poniżej 10 m), a ponadto zasłania on znaki poziome na jezdni. Straż Miejska proceduje te wykroczenia.

W przedmiotowym okresie  Straż Miejska w Rumi odbyła 26 patroli zmotoryzowanych, i pieszych oraz pieszych z psem służbowym. Odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 47 wykroczeń, z których 11 zakończyło się mandatami karnymi, a 34 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 2 sprawy są procedowane. Wykonano 52 interwencje zlecone przez obywateli, 12 osób wylegitymowano. Dokonano też 53 sprawdzenia miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 11 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 2 osoby pouczono i 6 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie 3 osoby pouczono i nikogo nie ukarano.
  • Zwierzęta. Tylko dwie interwencje: padły ptak na alejce parku przy ul. Mickiewicza – zabrany przez służby komunalne; ranny kot na ul. 1 Maja – zabezpieczony przez mieszkankę do czasu przybycia technika weterynarii.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie pouczono 1 osobę. Wysokim mandatem ukarano właściciela posesji za spalanie niedozwolonych odpadów – to wynik badania pobranej próbki popiołu. Jedna interwencja dotyczyła zadymienia na ul. Grunwaldzkiej – spalano dozwolone paliwa. W minionym tygodniu 12 posesji kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 25 interwencji zakończonych w 4 przypadkach mandatami karnymi, 2 sprawy są procedowane, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 5 osób pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2 osoby pouczono oraz również 2 osoby pouczono z aktów prawa miejscowego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski