W minionym tygodniu wykonawca węzła integracyjnego w Janowie otworzył wszystkie pasy jezdni ul. Sobieskiego zarówno w stronę Gdyni, jak i w stronę Wejherowa. Nareszcie zakończyły się korki w tym miejscu. Prace (na zdjęciu) przy budowie tunelu pod torami przystanku SKM Rumia-Janowo trwają. Całkowite zakończenie prac planowane jest na 2022 rok. Uruchomiono ponownie kamerę usytuowaną na kładce nad SKM.

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 28 patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz 1 z Policją, odbyło się też 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 35 wykroczeń, z których 12 zakończyło się mandatami karnymi, 13 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a 5 wnioskami o ukaranie do sądu. Wszczęto postępowania wyjaśniające wobec 2 mężczyzn odmawiających założenia masek w związku z Covid-19. Zostaną przeciwko nim skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 62 interwencje zlecone przez obywateli, 25 osób wylegitymowano. Dokonano też 73 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 4 interwencje w tym 2 dotyczące publicznego spożywania alkoholu. Przeciwko pierwszej osobie skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu, drugą pouczono. Przeciwko dwóm pozostałym osobom zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu za nieobyczajne zachowanie.
  • Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Dwa zdarzenia z dzikami, a właściwie z jednym dzikiem, który prawdopodobnie został potrącony przez samochód na ul. Zielarskiej. Wezwany technik weterynarii najpierw stwierdził, że dzik „da sobie radę”, jednak po kilku godzinach i nowym zgłoszeniu „o jakimś zwierzęciu w krzakach”, technik odłowił dzika i zabrał go na leczenie. Znaleziono martwe: 1 kota i 1 kaczkę –zgłoszono do usunięcia przez służby komunalne. Patrol szukał też dwóch wałęsających się psów – zgłoszenia nie potwierdziły się.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 9 zgłoszeń w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu– ani jedno nie potwierdziło się – spalano dozwolone paliwa. Na ul. Kazimierskiej nadmierny dym wydobywał się z posesji, gdzie rozpalono ognisko – przeprowadzono rozmowę pouczającą i ognisko nakazano zgasić. Jedną osobę prowadzącą działalność handlową na ul. Dąbrowskiego ukarano mandatem za brak umowy na wywóz odpadów i podrzucanie śmieci do pojemników ulicznych. Dwie osoby pouczono za zaśmiecanie. Na ul. Słonecznej przeprowadzono rozmowę pouczającą w związku z podrzucaniem gałęzi na sąsiednią działkę niezabudowaną i nakazano posprzątanie działki.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 21 interwencji zakończonych w 10 przypadkach mandatami karnymi, jednym wnioskiem o ukaranie do sądu, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 3 osoby. 1 osobę ukarano za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Pouczono 1 osobę za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. Do dwóch osób wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osoby do szpitala.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski