„Bezpieczny Pieszy” to całoroczna akcja Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w której to akcji stale bierze udział Straż Miejska w Rumi. Celem tej akcji jest ujawnianie wykroczeń kierowców, rowerzystów i pieszych, które mogą być przyczyną wypadków, a w szczególności potrąceń. Na zdjęciu ulica Kujawska w Rumi i co najmniej 7 wykroczeń na raz. 2 razy blokowanie chodnika i 5 razy – pozostawienie pojazdów na postój bliżej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Czy na tym przejściu piesi byli bezpieczni ? Życzymy kierowcom tych pojazdów częstsze występowanie w roli pieszego. Oczywiście strażnicy podjęli interwencje.

W przedmiotowym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 45 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 6 mieszanych z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 122 wykroczenia, z których 41 zakończyło się mandatem karnym, a 80 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. 1 sprawę skierowano do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Wykonano 89 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 14 osób. 96 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 12 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób (w tym jednej nieletniej dziewczynki), które publicznie spożywały alkohol (6 osób ukarano, 2 pouczono, jeden wniosek o ukaranie skierowano do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby ukarano i 3 pouczono). Jedną osobę dorosłą w stanie upojenia alkoholowego, w wyniku interwencji strażników, zabrało pogotowie ratunkowe do szpitala, jedną przekazano do wytrzeźwienia do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Nieletnią dziewczynkę nieprzytomną i w stanie upojenia alkoholowego znaleziono na zapleczu galerii handlowej przy ul. Sabata.. Strażnicy niezwłocznie podjęli czynności udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej i jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe i Policję. Dziecko trafiło do szpitala, a dalsze czynności prowadzi Policja.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji, 2 psy trafiły do schroniska. 4 osoby ukarano za dopuszczenie, by ich czworonogi samodzielnie chodziły w obszarze publicznym.
  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 6 zgłoszonych dymiących kotłowni. W jednym przypadku pobrano i skierowano do badań laboratoryjnych jedną próbkę popiołu z pieca posesji przy ul. Objazdowej. Rewirowi zajmowali się kontrolami wskazanych posesji pod względem zgodności ilości pojemników w stosunku do liczby mieszkańców i złożonych deklaracji. Raporty przesłano do UM.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 78 interwencji, które w 25 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 53– pouczeniami.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 5 osób pouczono i 1 ukarano, bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby ukarano, urządzeniom użytku publicznego – 3 ukarano i 8 pouczono. 6 osób pouczono za pozostałe drobne wykroczenia..

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski