W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 9 mandatami karnymi, a w 2 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 77 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 17 osób. 85 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 2 skuteczne interwencje podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 9 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (6 osób pouczono), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (3 osoby pouczono). Jedną osobę nietrzeźwą odwieziono do miejsca zamieszkania.
2) Zwierzęta. Dwukrotnie w minionym tygodniu na ulicach miasta pokazały się dziki (Batorego i Okrętowa), za każdym razem wezwano technika weterynarii. W wyniku innych, podejmowanych interwencji – 2 pisy zostały odwiezione do schroniska.
3) Utrzymanie czystości. 9 zgłoszeń dotyczyło dymów z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali zgodność ilości zamieszkałych domowników na posesjach z ilością pojemników i deklaracjami. Raporty przesłano do UM.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 45 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 kierowców ukarano, przeciwko jednemu skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono. Na zdjęciu – mistrz parkowania – obręb skrzyżowania (nie zachowano odległości 10 m od końca łuku).

5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 11 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby ukarano, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 1 osobę ukarano, a 5 pouczono, za złamanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – 7 osób pouczono, a ustawy o ochronie zdrowia (palenie tytoniu w miejscach zabronionych) – 3 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski