W minionym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 103 patrole: zmotoryzowanye, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 10 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 303 wykroczenia, które w 205 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 86 mandatami karnymi, a w 12 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 289 interwencje zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 70 osób. 264 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Osiem skutecznych interwencji przeprowadzono w wyniku pracy monitoringu miejskiego.

Trwają akcje prowadzone w ramach Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego: „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna Droga do Szkoły.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 112 osób, które publicznie spożywały alkohol (33 osoby pouczono, 37 ukarano mandatami, 4 wnioski o ukaranie skierowano do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (36 osób pouczono i 2 ukarano mandatami). Odwieziono do miejsca zamieszkania 6 osób, a 3 przekazano Policji do zatrzymania w celu wytrzeźwienia.
  • Zwierzęta. Podjęto 35 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt, w tym dzików. Do schroniska dla zwierząt zabrano 1 psa.
  • Utrzymanie czystości. W dziedzinie zanieczyszczania terenu miasta 6 osób pouczono, a 1 ukarano. Kilkanaście razy sprawdzano paleniska domowe, w wyniku 4 osoby pouczono, a 1 ukarano, w pozostałych przypadkach używano paliw dozwolonych.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 113 interwencji, które w 26 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, skierowano do sądu 7 wniosków o ukarania, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 14 osób pouczono i 2 ukarano, bezpieczeństwu osób i mienia – 4 osoby pouczono i 2 ukarano, urządzeniom użytku publicznego 17 osób pouczono, a 9 ukarano, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 4 osoby pouczono i 5 ukarano, 3 osoby pouczono na podstawie przepisów ustawy o recyklingu pojazdów oraz 4 osoby pouczono i 1 ukarano na podstawie ustawy o odpadach. 9 razy wzywano pogotowie ratunkowe do osób z powodu ich nagłej utraty zdrowia.

Wakacje mijają spokojnie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski