Weekend majowy za nami. Straż Miejska w Rumi zabezpieczyła wszystkie wydarzenia związane z obchodami Święta Konstytucji i Dnia Flagi – czas ten minął spokojnie – bez naruszeń spokoju i porządku publicznego. W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 26 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 41 wykroczeń, które w 33 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 12 mandatami karnymi. Wykonano 57 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 17 osób. 46 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Trzy skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.
Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 11 osób, które publicznie spożywały alkohol (6 osób pouczono, 4 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę pouczono). Do domu odwieziono jedną kobietę.
2) Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i innych zwierząt, jednak do schroniska zabrano tylko 2 koty – potrąconego przez samochód na ul. Partyzantów w dniu 29 kwietnia i 30 kwietnia drugiego, który ranny przybłąkał się na posesję prywatną również przy ul. Partyzantów. W dniu 2 maja zgłoszono, że na niezabudowanej ale ogrodzonej działce przy ul. Morelowej jest ranny jeleń. Strażnicy otworzyli bramę i jeleń uszedł w pola. Nie był ranny. Natomiast tego samego dnia z ul. Wybickiego zgłoszono rannego jeża. Niestety jeż był nieżywy. Powiadomiono służby komunalne celem jego usunięcia.
3) Utrzymanie czystości. W dniu 29 kwietnia straż miejska otrzymała niepokojące zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki fekaliami w okolicach ulicy Łąkowej. Niestety natychmiastowe działania nie przyniosły ujawnienia sprawcy. Natychmiast skontrolowano 6 najbliższych posesji, ich szamba i dokumenty opróżniania. Bez uwag. Wygląda na to, że niezidentyfikowany sprawca zrzucił fekalia z luźnego pojemnika (np. beczki, wiadra itp.). 5 razy interweniowano w sprawie dymu – w dwóch przypadkach sprawców ukarano mandatami, a w pozostałych nie stwierdzono nieprawidłowości. Za zaśmiecanie pouczono 2 osoby.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 21 interwencji, które w 4 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 4 osoby, urządzeniom użytku publicznego 2 osoby ukarano i 2 pouczono, a 1 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych. Jedną kobietę zagubioną odwieziono do domów. W dniu 29 kwietnia strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe do kobiety, która przewróciła się na ulicy. Została zabrana do szpitala, a strażnicy powiadomili jej syna o zdarzeniu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski