Krótko mieszkańcy cieszyli się pięknie wykończoną ul. Żwirki i Wigury (po remoncie). W nocy z 29 na 30 września na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury i Roszczynialskiego doszło do kolizji, której skutki widać na zdjęciu. Zniszczone bariery, znak przejścia dla pieszych i zryty zieleniec. Straż Miejska zabezpieczyła miejsce taśmą ostrzegawczą. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Na miejscu zabezpieczono tablicę rejestracyjną wbitą w barierę.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli zmotoryzowanych i pieszych, oraz pieszych z psami służbowymi. 5 razy współpracowano z Policją oraz odbyły się 3 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 80 wykroczeń, z których 26 zakończyło się mandatami karnymi, a 46 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 7 spraw skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Wykonano 86 interwencji zleconych przez obywateli, 50 osób wylegitymowano. Dokonano też 111 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. 9 interwencji skutecznych przeprowadzono w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 20 interwencji – wymierzono 11 mandatów karnych, sporządzono 4 wnioski do sądu o ukaranie i wydano 3 pouczenia za spożywanie publiczne alkoholu. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 2 osoby.
2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. Cztery przypadki dotyczyły wałęsających się psów. Jeden pies odłowiony trafił do schroniska. Stwierdzono kilka padłych zwierząt: 3 koty, 1 sarna i 1 wiewiórka. Dwukrotnie interweniowano w sprawie uciążliwie ujadających psów oraz jeden raz w związku ze złymi warunkami trzymania psa. Na wniosek MOPS w tym ostatnim przypadku – odebrano psa właścicielce za zgodą Pana Burmistrza – zwierzę to też trafiło do schroniska.
3) Utrzymanie czystości. Udzielono 8 pouczeń za zaśmiecanie. Rewirowi kontrolowali nieruchomości pod kątem sposobu usuwania nieczystości płynnych w ramach akcji „Rumskie ścieki”. Ilość skontrolowanych posesji wynosi obecnie 271. Raporty przekazano do UM. Zgłoszono 2 uciążliwe ogniska – sprawcy w obu przypadkach otrzymali mandaty karne, a ogniska zagaszono. W 2 przypadkach zgłoszonego dymu z kominów domowych okazało się, że spalano dozwolone paliwa.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 41 interwencji zakończonych w 12 przypadkach mandatami karnymi. Skierowano też 3 wnioski o ukaranie do sądu. Pozostałych kierowców pouczono.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 1 osobę, 1 osobę pouczono za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 1 osobę ukarano oraz 4 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 osoby pouczono za wykroczenia z ustawy o recyklingu pojazdów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski