W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 100 wykroczeń, które w 64 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 16 mandatami karnymi oraz 13 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 103 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 16 osób. 101 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Cztery skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. Dwukrotnie uruchomiono awaryjnie pojazdy na prośbę mieszkańców.
Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 18 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (6 osób pouczono, 4 ukarano, a przeciwko pięciu skierowano wnioski o ukaranie do sądu), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (3 osoby pouczone). Jedną nietrzeźwą kobietę odwieziono do miejsca zamieszkania i przekazano mężowi, inny nietrzeźwy mężczyzna dostał ataku padaczki – z uwagi na agresywne zachowanie został w asyście strażnika odwieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala.
2) Zwierzęta. Cztery razy na tereny zurbanizowane wkroczyły dziki – były to posesje prywatne lub tereny publiczne na ul Stalowej, Żwirowej i Kombatantów. Wzywano każdorazowo technika weterynarii. Podjęto 6 interwencji w związku z wypuszczanymi psami bez dozoru. Jeden z tych psów rasy husky zginął pod kołami samochodu na ul. Sobieskiego. Krótko po ujawnieniu tego faktu, zadzwoniła do SM jego właścicielka ze zgłoszeniem o ucieczce zwierzęcia. W wyniku podejmowanych interwencji 1 pies został odwieziony do schroniska. Ujawniono też jednego kota, który zginął pod kołami. Zgłoszono służbom komunalnym celem jego usunięcia.
3) Utrzymanie czystości. 15 zgłoszeń dotyczyło dymienia z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali posesje, na których nastąpiły zmiany w ilości mieszkańców, a nie zmieniono deklaracji. Raporty przekazano do UM.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 59 interwencji, które w 10 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 7 wnioskami do sądu o ukaranie, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Dwa wraki pojazdów Straż Miejska usunęła z drogi na koszt właściciela, trzeci wrak po działaniach straży – usunął z drogi sam właściciel.

5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu – 4 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 1 osobę ukarano, 1 pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 2 osoby pouczono, ustawie o odpadach – 1 osobę pouczono, a przeciwko innej skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Dwie różne kobiety w różnych dniach straciły orientację w terenie – jedna została odwieziona do domu, gdzie odebrał ją syn, drugą przekazano Policji. W dniu 31 stycznia 2019 r. ujęto mężczyznę poszukiwanego przez Policję – został on im przekazany.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski