Na ulicy Rajskiej w Rumi w dniu 1 lipca w godzinach popołudniowych runął na jezdnię słup energetyczny. Zdarzenie groźne z powodu możliwości uderzenia przechodnia lub zniszczenia pojazdu. Nikomu nic się jednak nie stało. Wezwano Państwową Straż Pożarną, która uporała się z przeszkodą. Strażnicy przez pewien czas zabezpieczali miejsce zdarzenia (na zdjęciu).

W minionym tygodniu  Straż Miejska w Rumi odbyła 26 patroli zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych oraz pieszych z psem służbowym. Odbyło się 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 53 wykroczenia, z których 10 zakończyło się mandatami karnymi, a 46 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 1 sprawę skierowano do sądu w postaci wniosku o ukaranie. Wykonano 76 interwencji zleconych przez obywateli, 26 osób wylegitymowano. Dokonano też 38 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 10 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 6 osób pouczono, 3 ukarano oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu.. Za nieobyczajne zachowanie 1 osobę pouczono.
  • Zwierzęta. Odbyły się 3 interwencje związane z wałęsającymi się psami. Dwa zwierzaki zabrali właściciele, a jednego przetransportowano do schroniska. 30 czerwca na ul. Cegielnianej pod kołami samochodu zginął dzik. Strażnicy przeciągnęli go na pobocze i wezwali stosowne służby weterynaryjne, które usunęły zwierzę.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie pouczono 2 osoby. SM odebrała 2 zgłoszenia dotyczących dymienia z podejrzeniem spalania niedozwolonych substancji. W obu przypadkach pobrano próbki popiołu do badań w laboratorium. Ujawniono też 3 ogniska na gruncie – wszystkie zagaszono w wyniku interwencji. W minionym tygodniu 9 posesji kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 27 interwencji zakończonych w 6 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych (21) sprawców pouczono.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2 osoby pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 1 pouczono oraz z przepisów prawa miejscowego 2 osoby pouczono. W dniu 28 czerwca strażnicy zabezpieczyli niewybuch z II Wojny Światowej na ul. Jana Kazimierza do czasu przyjazdu saperów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski