Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był start XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie z tegorocznym hasłem przewodnim „Pomorscy rowerzyści” organizowanej przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną, Straż Miejską w Gdańsku i 11 straży miejskich województwa pomorskiego.

I etap Olimpiady odbył się (zdjęcie) przy udziale uczennic i uczniów 5 szkół ponadpodstawowych Rumi i Redy. ZSP z Redy zaproszono gościnnie do udziału w konkursie z powodu braku straży miejskiej w tym mieście. Uczestnicy w ciągu 45 minut napisali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Do zmagań o darmowy indeks w GWSH i dziesiątki innych nagród zgłoszono z rejonu Rumi i Redy 488 uczniów. Jednak do testu zasiadło 355 osób, spośród których 85 zakwalifikowało się do II etapu. Druga runda Olimpiady odbędzie się już 13 lutego również w szkołach. W tym roku wielki finał z udziałem 30 uczennic i uczniów z całego województwa odbędzie się w tym roku w Rumi w dniu 23 kwietnia 2020 r.

W przedmiotowym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 100 wykroczeń, z których 32 zakończyło się mandatem karnym, a 62 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. 5 spraw skierowano do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Wykonano 84 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 19 osób. 92 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Sześć skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 11 osób, które publicznie spożywały alkohol (6 osób ukarano, 5 pouczono). Jedną osobę w stanie upojenia alkoholowego, w wyniku interwencji strażników zabrało pogotowie ratunkowe do szpitala.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji, jednak żadne psy nie trafiły do schroniska. Na posesji przy ul. Objazdowej kontrolowano warunki trzymania psa. Pies okazał się chory. Nakazano spuszczanie psa z łańcucha co 12 godzin.
  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 12 zgłoszonych dymiących kotłowni. W jednym przypadku stwierdzono na ul. Katowickiej spalanie niedozwolonych substancji co spowodowało konieczność ukarania sprawcy wysokim mandatem karnym. Rewirowi nadal zajmowali się kontrolami wskazanych posesji pod względem zgodności ilości pojemników w stosunku do liczby mieszkańców i złożonych deklaracji. Raporty przesłano do UM. Wzdłuż ulicy Jantarowej wysypano śmieci – jak się okazało już na terenie gm. Kosakowo – przekazano tamtejszej Straży Gminnej.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 79 interwencji, które w 21 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 4 – wnioskami o ukaranie do sądu, 44 – pouczeniami.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 2 osoby pouczono oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 2 ukarano i 2 pouczono. 2 osoby ukarano za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski