W dniu 30.04.2020 r. komendant Straży Miejskiej w Rumi wystąpił w Twojej Telewizji Morskiej w Wejherowie jako „gość dnia” (na zdjęciu – autor TTM). Rozmowa dotyczyła pracy Straży Miejskiej w Rumi oraz postępowania mieszkańców podczas długiego weekendu. Przedmiot rozmowy jest jednak cały czas aktualny, dlatego podaje się link do tej rozmowy: https://www.telewizjattm.pl/dzien/2020-04-30/53251-roman-swirski.html?play=on

Straż Miejska w Rumi nadal pracuje z Policją, również w części podczas długiego weekendu. W minionym tygodniu działania patroli pozwoliły ujawnić jedynie 13 wykroczeń, z których 7 zakończyły się mandatami karnymi, a 4 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 32 interwencje zlecone przez obywateli. Pracując z Policją sprawdzano osoby przebywające na kwarantannie. Można powiedzieć, że miniony czas był bardzo spokojny.

Pozostałe wydarzenia

  • Naruszanie zakazów epidemii. Trzy zgłoszenia kolejno w dniach 27, 28 i 29 kwietnia dotyczyło nie stosowaniu masek ochronnych przez osoby w przestrzeni publicznej. Działania patroli pozwoliły na zlikwidowanie niezgodnych z prawem zachowań.
  • Liczba interwencji wyniosła 4 – wymierzono 1 mandat karny za spożywanie publiczne alkoholu, a 2 za nieobyczajne zachowanie. Za takie zachowanie pouczono też 1 osobę.
  • Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji, w tym 5 dotyczących biegających luzem psów. Niestety na ul. Reja należało po interwencji wszcząć postępowanie wyjaśniające zmierzające do ukarania osoby przed sądem. Właścicielka nie dopilnowała 5 swoich psów, z których jeden zniszczył spodnie strażnikowi, a ponadto nie posiadała dowodów obowiązkowych szczepień ochronnych dla żadnego z psów. W przedmiotowym czasie ujawniono 1 nieżywego kota, którego usunął mieszkaniec we własnym zakresie.
  • Utrzymanie czystości. Sprawdzano działki zgłoszone jako zanieczyszczone. Wystawiono i wysłano nakazy sprzątania właścicielom. 8 zgłoszeń dotyczyło uciążliwego dymu, w tym jedna sprawa zakończona wysokim mandatem dotyczyła wypalania kabli na łące w okolicy ul. Kolejowej.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 4 interwencje zakończone w 2 przypadkach mandatami, pozostałych kierowców pouczono..
  • Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 2 osoby, za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego wystawiono jeden maksymalny mandat karny. W sobotę 2 maja w parku przy ul. Starowiejskiej przyłapano mężczyznę, który z ukrycia fotografował dziewczyny. Został ujęty i przekazany Policji.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski