Dwa najważniejsze wydarzenia tygodnia to: obchody Dnia Straży Miejskiej (ustawowo 29 sierpnia), które to święto strażnicy w Rumi celebrowali w dniu 28 sierpnia w postaci uroczystej odprawy w Miejskim Domu Kultury oraz Sesja Rady Miejskiej poświęcona bezpieczeństwu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta, podczas której komendant wygłosił sprawozdanie z działalności straży w 2018 r. Podczas pierwszego z wydarzeń komendant odczytał zarządzenia w sprawie mianowania 4 strażników na wyższe stopnie oraz w sprawie nagród i wyróżnień. Akty mianowania i nagrody wręczyli funkcjonariuszom Zastępca Burmistrza Pan Marcin Kurkowski i Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Pan Krzysztof Woźniak.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 24 patrole: zmotoryzowanye, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 73 wykroczenia, które w 53 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 14 mandatami karnymi, a w 2 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 70 interwencje zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 15 osób. 31 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Zakończyła się akcja prowadzona w ramach Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego: „Bezpieczne wakacje” – jej wyniki zostaną zaprezentowane w następnym serwisie za tydzień. Trwa akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły II etap. Po audycie infrastruktury w okolicy 13 szkół przeprowadzonym w lipcu i sierpniu, obecnie strażnicy rozpoczynają zabezpieczanie przejść dla pieszych w drodze do szkoły. Zaplanowano pogadanki w szkołach.

Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 20 osób, które publicznie spożywały alkohol (5 osoby pouczono, 5 ukarano mandatami, 1 wniosek o ukaranie skierowano do sądu) lub leżały w miejscach publicznych 9 osób pouczono). Odwieziono do miejsca zamieszkania 6 osób, a 3 przekazano Policji do zatrzymania w celu wytrzeźwienia.
2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt, w tym dzików. Do schroniska dla zwierząt zabrano 1 psa. Do mieszkania na ul. Dębogórskiej wpadł nietoperz. Na miejsce wysłano technika weterynarii, a mieszkańca pouczono o postępowaniu. Jednego przejechanego jeża usunęły służby komunalne.
3) Utrzymanie czystości. W dziedzinie zanieczyszczania terenu miasta 4 osoby pouczono, a 1 ukarano. Kilka razy sprawdzano paleniska domowe, nikogo nie ukarano gdyż we wszystkich przypadkach używano paliw dozwolonych.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 32 interwencje, które w 6 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę pouczono i 1 ukarano, urządzeniom użytku publicznego 5 osób pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono, 1 osobę pouczono na podstawie przepisów ustawy o recyklingu pojazdów oraz 3 osoby pouczono i 1 ukarano na podstawie przepisów prawa miejscowego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski