Straż Miejska w Rumi w dniu 01 listopada 2020 r. skończyła 30 lat ! Na zdjęciu pierwszy radiowóz marki Nysa użytkowany przez jednostkę w początkach lat 90-tych ub. wieku. Niestety z powodu epidemii musiały zostać odwołane obchody pięknego jubileuszu.

Tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem tygodnia w obecnym okresie miało być zabezpieczenie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych i udział Straży Miejskiej w akcji „ZNICZ”. Nic z tego, po raz pierwszy od 30 lat władze odwołały święto i zamknięto cmentarze.

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 32 patrole zmotoryzowanych i piesze, oraz 7 razy współpracowano z Policją, odbyło się też 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 44 wykroczenia, z których 11 zakończyło się mandatami karnymi, a 27 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. W związku z COVID-19 strażnicy kontrolowali osoby grupujące się w obszarze publicznym oraz sprawdzali noszenie masek profilaktycznych. Wykonano 51 interwencji zleconych przez obywateli, 5 osób wylegitymowano. Dokonano też 33 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 4 interwencje – wymierzono 3 mandaty karne i wydano 1 pouczenie za spożywanie publiczne alkoholu. Nie było interwencji w/s nieobyczajnego zachowania.
  • Zwierzęta. Podjęto 2 interwencje. Jedno zgłoszenie dotyczyło wejścia dzików na posesję przy ul. Młyńskiej, gdzie zwierzęta zniszczyły ogród. Wezwano technika weterynarii celem zastosowania odstraszaczy. Druga interwencja dotyczyła pogryzienia, do którego doszło w dniu 31 października na ul. Dębogórskiej. Właściciel psa został ukarany mandatem i zobowiązany do tygodniowej obserwacji zwierzęcia u weterynarza.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 6 zgłoszeń w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu z kominów. W jednym przypadku stwierdzono spalanie malowanych ram okiennych – osobę ukarano mandatem, pozostałe przypadki to spalanie paliw dozwolonych. Dwukrotnie interweniowano w sprawie podrzucania śmieci do cudzych pojemników. W jednym przypadku ustalono sprawcę – został pouczony.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 24 interwencje zakończonych w 5 przypadkach mandatami karnymi, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 9 osób (nieprzestrzeganie obowiązku noszenia masek), 1 osobę ukarano, 2 osoby pouczono za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1 osobę pouczono za wykroczenie z aktów prawa miejscowego.

Na zakończenie przedstawiam mieszkańcom Rumi osobę Św. p. Zenona Warzewskiego – pierwszego komendanta Straży Miejskiej w Rumi.

Na zdjęciu wizyta w jednostce z okazji XV-lecia Straży Miejskiej w 2005 r. – komendant rozmawia tu z funkcjonariuszem.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski