W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 93 wykroczenia, które w 70 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 12 mandatami karnymi, a w 7 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 96 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 15 osób. 90 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 2 skuteczne interwencje podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 15 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (8 osób 7 – pouczono, 1 wniosek o ukaranie skierowano do sądu), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (7 osób – 4 pouczono, przeciwko 3 skierowano wnioski o ukaranie do sądu). Trzy osoby nietrzeźwe odwieziono do miejsc zamieszkania, w tym jedną kobietę, która – jak zgłoszono – zasnęła na klatce schodowej w budynku przy ul. Kujawskiej i głośno chrapała.
2) Zwierzęta. W wyniku podejmowanych 5 interwencji 1 pies został odwieziony do schroniska.
3) Utrzymanie czystości. 12 zgłoszeń dotyczyło dymów z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 41 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 kierowców ukarano, pozostałych pouczono.
5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 5 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 6 osób pouczono, za wykroczenia, urządzeniom użyteczności publicznej 2 osoby ukarano, a 3 pouczono, za złamanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – 6 osób pouczono, a ustawy o ochronie zwierząt – 3 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski