Początek roku szkolnego to jak co roku wzmożone kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej w okolicach szkół dotyczące zwłaszcza poprawności parkowania mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci. Straż Miejska w Rumi biorąc udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły” pomaga w bezpiecznym dotarciu najmłodszych do szkół.

Prawdziwa plagą od pewnego czasu jest w szczególności w centrum miasta nagminne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Straż Miejska w Rumi podejmuje szereg działań mających a na celu eliminację w/w problemu społecznego.

W okresie od 26.07.2021r do 12.09.2021r. Straż Miejska w Rumi odbyła 171 patroli zmotoryzowanych, i pieszych. Odbyło się 26 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 453 wykroczenia, z których 114 zakończyło się mandatami karnymi, a 288 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 28 spraw skierowano do sądu w postaci wniosków o ukaranie, 23 sprawy są procedowane. Wykonano 584 interwencji zleconych przez obywateli, 102 osób wylegitymowano. Dokonano też 100 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia:

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 75 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 28 osób pouczono, 47 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 17 osób.
  • Zwierzęta. Odbyło się 11 interwencji związanych ze zwierzętami. 6 psów trafiło do schroniska.
  • Utrzymanie czystości. Za brak utrzymania czystości na posesji pouczono 6 osób. W okresie od 26. 07 2021r. do 12.09.2021r. 54 posesje kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 251 interwencji zakończonych w 63 przypadkach mandatami karnymi, pozostałych sprawców pouczono, 14 wniosków o ukaranie skierowano do sądu, 13 spraw jest procedowanych.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 14 osób pouczono a 2 ukarano, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 18 osób pouczono a 10 ukarano, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 8 osób pouczono a 2 ukarano, z przepisów prawa miejscowego 23 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Tomasz Stachowiak