W dniu 26 maja ok. godz. 18.30 na remontowanej ulicy Żwirki i Wigury doszło do groźnego wypadku z udziałem motocykla (na zdjęciu) i dwóch samochodów osobowych. Przypadkowo znalazł się w tym miejscu patrol Straży Miejskiej, który natychmiast wezwał służby ratunkowe i Policję. Strażnicy ustalili dwie osoby poszkodowane (kierująca samochodem i kierujący motocyklem) i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej dokonali badań wstępnych urazowych oraz wywiad medyczny. Strażnicy ustalili też 2 świadków zdarzenia. Na miejsce przybyły 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i patrol Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wejherowo oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, który zajął się poszkodowanymi.

W minionym tygodniu (bez 25.05.2020 – dzień ujęty w poprzednim raporcie) Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli, w tym 5 z Policją oraz 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 69 wykroczeń, z których 34 zakończyło się mandatami karnymi, 24 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a 4 sprawy skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Wykonano 47 interwencji zleconych przez obywateli, 15 osób wylegitymowano. Dokonano też 45 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. Pracując z Policją sprawdzano osoby przebywające na kwarantannie.

Pozostałe wydarzenia

  • Naruszanie zakazów epidemii. Straż Miejska przyjęła i sprawdziła 2 zgłoszenia, które dotyczyły grup osób zaczepiających przechodniów przy sklepach wielkoformatowych żebrząc o datki na alkohol. W obu przypadkach spowodowano rozejście się osób.
  • Podjęto 24 interwencje – wymierzono 12 mandatów karnych za spożywanie publiczne alkoholu i 1 mandat za nieobyczajne zachowanie. Pouczono łącznie 11 osób.
  • Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji, w tym 2 dotyczących biegających luzem psów. Ujawniono rannego młodego dzika w okolicach stawów rybnych – wezwano technika weterynarii. Ujawniono jednego przejechanego jeża – zgłoszono do usunięcia tymczasem zdejmując z jezdni na pobocze.
  • Utrzymanie czystości. 7 razy interweniowano w sprawie zanieczyszczenia jezdni z budów. Po interwencjach kierownicy budów zapewnili sprzątanie. W jednym przypadku – na ulicy Łąkowej, mieszkaniec uniemożliwił część sprzątania twierdząc, że firma sprząta nieprawidłowo. Notatkę w tej sprawie przekazano do Urzędu Miasta. W sprawie uciążliwego dymu było 5 zgłoszeń, sprawdzenie pieców nie ujawniło spalania paliw niedozwolonych, ale na Szmelcie wymierzono 1 mandat karny za spalanie nieczystości w ognisku.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 35 interwencji zakończonych w 17 przypadkach mandatami karnymi, 3 wnioski o ukaranie przekazano do sądu, 9 kierowców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 1 osobę, 1 osobę pouczono, a 2 ukarano za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski