W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 46 patroli: zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 140 wykroczeń, które w 63 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 71 mandatami karnymi, do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie. Wykonano 76 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 27 osób. 92 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Obserwacja monitoringu miejskiego spowodowała 13 skutecznych interwencji. Rośnie liczba wykroczeń drogowych. „Mistrzowie parkowania” potrafią popełnić 3 wykroczenia naraz (na zdjęciu) – pojazd z przyczepą parkuje w obrębie skrzyżowania, tamuje chodnik i niszczy zieleniec.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14osób, które publicznie spożywały alkohol (1 osobę pouczono, 9 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (4 osoby pouczono). Do wytrzeźwienia w KPP Wejherowo odwieziono 1 osobę.
  • Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. 2 psy odłowiono– wezwano technika weterynarii który zabrał zwierzęta do schroniska..
  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 12 zgłoszonych dymiących kotłowni. Ukarano 1 osobę za palenie niedozwolonych odpadów w piecu domowym. Ponadto w jednym przypadku pobrano próbkę popiołu do badań z pieca w budynku gospodarczym na ul. Wrocławskiej. Za zanieczyszczanie miejsc publicznych pouczono 3 osoby.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 102 interwencje, które w 49 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom i pieszym pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę ukarano i 1 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 10 osób ukarano, a 3 pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych ukarano 1 osobę i 1 pouczono. Ponadto w minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi spowodowała uprzątnięcie 2 działek prywatnych.

Ujawniono zanieczyszczoną jezdnię przy budowie nowych budynków mieszkalnych przy ul. Stoczniowców – nakazano kierownictwu budowy dokonywania codziennych czynności celem uprzątnięcia jezdni i chodnika po zakończeniu prac.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski