W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 39 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 99 wykroczeń, które w 63 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 30 mandatami karnymi, 5 wniosków o ukaranie skierowano do sądu. Wykonano 92 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 44 osoby. 71 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Trzy skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 34 osób, które publicznie spożywały alkohol (16 osób pouczono, 12 ukarano mandatami, przeciwko 3 wystąpiono z wnioskami o ukaranie do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono, 1 ukarano), 1 kobietę odwieziono do domu, 2 mężczyzn przewieziono do wytrzeźwienia w KPP w Wejherowie.
2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji – wszystkie w sprawie wałęsających się psów. Do schroniska zabrano 1 psa, a jednemu odnaleziono właściciela.
3) Utrzymanie czystości. 14 razy interweniowano w sprawie dymu (w tym 3 razy chodziło o nadmierny dym z ognisk – jedna osoba ukarana mandatem). W minionym tygodniu z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu-Zdroju przesłano wyniki badań popiołu – wykazano spalanie odpadów w piecu nieruchomości z ul. Sienkiewicza – sprawca został ukarany wysokim mandatem karnym. Nadal rewirowi pracują nad czystością działek niezabudowanych. Do właścicieli kierowane są nakazy sprzątania.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 37 interwencji, które w 12 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. W dniu 29 marca 2019 r. w godzinach popołudniowych Straż Miejska w Rumi usunęła na koszt właściciela zdewastowany wrak pojazdu marki Audi, który stał na ul. Towarowej bez tablic rejestracyjnych, miał powybijane szyby (boczne i tylną) oraz wgnieciony dach i dużo uszkodzeń karoserii.

5) Inne. W dniu 27 marca na ul. Towarowej ukarano mandatem mężczyznę za publiczne załatwianie potrzeb fizjologicznych, w tym samym dniu strażnicy ujęli i przekazali Policji mężczyznę, który w autobusie ZKM molestował dziewczynkę. W dniu 30 marca na ul. Żytniej ujawniono niewybuch, którego przez czas oczekiwania na Policję pilnowali strażnicy. Tego samego dnia patrol straży udzielił wsparcia patrolowi Policji przy obezwładnieniu mężczyzny z nożem.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski