Trwa rewitalizacja Zagórza w Rumi, w tym Góry Markowca. W dniu 28 maja 2021 r. takie wojenne „pamiątki” odkryli pracownicy zajmujący się tymi robotami. Niewypały, łuski i niewybuchy kryła ziemia wokół dawnego stanowiska artyleryjskiego na szczycie wzgórza. Zajęli się nimi saperzy, a Policja z pomocą Straży Miejskiej w Rumi zabezpieczały miejsce znaleziska.

W przedmiotowym okresie  Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli zmotoryzowanych, i pieszych z psem służbowym. Odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 48 wykroczeń, z których 8 zakończyło się mandatami karnymi, a 38 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 2 sprawy są procedowane. Wykonano 58 interwencji zleconych przez obywateli, 7 osób wylegitymowano. Dokonano też 37 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 8 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 7 osób pouczono i 1 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie nikogo nie pouczono i nikogo nie ukarano.
  • Zwierzęta. Tylko dwie interwencje związane były z wałęsającymi się psami. Jeden york trafił do właścicielki, a w drugim przypadku właścicieli psów nie zastano, a te uciekły. W przedmiotowym okresie ujawniono jednego padłego dzika i jednego padłego ptaka. Te zwierzęta i młode jeże znalezione podczas koszenia trawy na ul. Dębogórskiej zgłoszono technikowi weterynarii, który rozwiązał problemy.
  • Utrzymanie czystości. Trzy zgłoszenia dotyczyły zadymienia. Na ul Sobieskiego pobrano do badań próbkę popiołu, w pozostałych przypadkach kontrole kotłowni nie wykazały spalania niedozwolonych substancji. Rewirowi dokonali 5 kontroli posesji sprawdzając pojemniki na odpady, sposoby ogrzewania budynków, sposób odprowadzania nieczystości ciekłych oraz poprawność złożonych deklaracji na usuwanie odpadów. Straż Miejska proceduje przypadek podrzucenia śmieci elektrośmieci pod bramą PUK. Dwukrotnie interweniowano w pobliżu placów budów w związku z zanieczyszczeniem jezdni przez pojazdy – nakazano kierownikom sprzątanie jezdni. Sprawdzono 2 zgłoszone zaśmiecone miejsca – nakazano właścicielom sprzątanie. Za zaśmiecanie pouczono 3 osoby.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 30 interwencji zakończonych w 6 przypadkach mandatami karnymi, 2 sprawy są procedowane, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 osobę pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano, a 4 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski