Mijający tydzień upłynął pod znakiem przygotowań i obchodów Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W dniu 1 marca odbył się tradycyjny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” (na zdjęciu), władze miasta złożyły kwiaty przy Pomniku AK przy ul. Żwirki i Wigury, a Stowarzyszenie „Narodowa Rumia” odbyła zgromadzenie przy Kościele NMP WW zakończone po przemarszu również przy Pomniku AK. Straż Miejska w Rumi wzięła udział w zabezpieczeniu wszystkich tych zdarzeń.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 96 wykroczeń, z których 38 zakończyło się mandatem karnym, a 57 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 104 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 16 osób. 87 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jedną skuteczną interwencję podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 10 osób, które publicznie spożywały alkohol (4 osoby ukarano, 4 pouczono) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono, w tym jedną skierowano do noclegowni w Gdyni, przeciwko drugiej wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu).
  • Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji, 1 pies dzięki interwencji straży znalazł właściciela z Redy – odebrał wraz z mandatem karnym. Do schroniska odstawiono jednego kundelka. Odnotowano kilka śmiertelnych potrąceń zwierząt:1 pies na ul. Grunwaldzkiej (York) 24.02. 2020 r., lis na ul. Kamiennej, 2 koty na ul. Żołnierzy I DWP i na ul. Dąbrowskiego. Na ul. Żwirowej wybiegały i atakowały przechodniów 2 psy. Jednego właściciela ukarano, drugiego pouczono. Na ul. Bukowej dziewczynki znalazły szczeniaka – odszukano właściciela i zwrócono pieska. Na ul. Kamiennej do pułapki na szczury złapał się wróbel. Poinformowano osobę o postępowaniu z rannymi ptakami – wskazano, gdzie należy ptaszka dostarczyć na leczenie.
  • Utrzymanie czystości. Przeprowadzono interwencję w/s zajeżdżania jezdni błotem z budowy – zalecono sprzątanie, co uczyniono. Na ul. Bukowej wycięte gałęzie drzew podrzucono na sąsiednią działkę. Ustalono i ukarano sprawcę. Rewirowi kontrolowali posesje pod kątem prawidłowości złożonych deklaracji – raporty kierowano do UM. 9 interwencji podjęto w/s dymu. Jedno ognisko nakazano ugasić, a dymy kominowe, jak ustalono, pochodziły od spalanych paliw dozwolonych.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 70 interwencji, które w 26 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 44– pouczeniami. Nagminnym wykroczeniem nadal jest tamowanie chodnika lub ścieżki rowerowej oraz parkowanie w miejscach zabronionych (w obrębie skrzyżowanie, za znakiem zakazu zatrzymywania się, przy linii ciągłej).
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 1 osobę pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono, 4 ukarano, urządzeniom użytku publicznego podobnie – 2 osoby pouczono, 4 ukarano.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski