Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było uratowanie mężczyzny upojonego alkoholem, który wpadł do Zagórskiej Strugi w pobliżu mostu ul. Dąbrowskiego około południa w dniu 27.06.2019 r. Obsługujący monitoring miejski strażnik zauważył mężczyznę, który wstał z ławki na ciągu rowerowo-pieszym przy Zagórskiej Strudze i z impetem dał nura do rzeki. Natychmiast, na polecenie dyżurnego SM na miejsce pobiegł rewirowy Janowa Pan Konrad Tylutko, który wskoczył do wody i wyciągnął topielca. Pomagał mu przygodny młody mężczyzna, który zareagował na apel strażnika o pomoc. Serdecznie mu za tę pomoc dziękujemy. Wspólnie wyciągnęli na brzeg przytopionego mężczyznę, po czym strażnicy odprowadzili go do miejsca zamieszkania. Relacja filmowa na stronie TTM Wejherowo – serwis informacyjny z dnia 28.06.2019 r. poz. 1: https://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny.html .

Straż Miejska w Rumi w minionym tygodniu odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Przez 5 dni pełniono posterunek stały jednoosobowy w Urzędzie Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 137 wykroczeń, które w 69 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 59 mandatami karnymi, a w 7 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 88 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 29 osób.  54 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Trzy skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 62 osób, które publicznie spożywały alkohol (10 osób pouczono, 42 ukarano mandatami, 1 wniosek do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (8 osób pouczono, 1 ukarano). Dwie osoby odwieziono do domu, do jednej (z bólem w klatce piersiowej) wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt. Do schroniska dla zwierząt zabrano jednego psa, jednego właściciela ukarano mandatem i zwrócono psa, który bez opieki chodził po ulicy. Ustalono dwie padliny zwierząt, które usunęły służby komunalne y: jednego kota i jednego zwierzęcia o nieustalonym gatunku.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie pouczono 2 osoby. Sprawdzano na posesjach stan pojemników na śmieci – skierowano raporty do UM. Interweniowano 3 razy w sprawie dymu: z komina – bez uwag, z ogniska – ukarano jedną osobę za spalanie w ognisku odpadów niedozwolonych.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 42 interwencje, które w 11 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 6 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 2 osoby ukarano, 2 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 14 osoby pouczono i 1 ukarano, 1 osobę pouczono i 1 ukarano za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski