W minionym tygodniu, z uwagi na dwudniową przerwę świąteczną, Straż Miejska w Rumi odbyła 14 patroli: zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 28 wykroczeń. Właśnie z uwagi na Święta Bożego Narodzenia nikogo nie ukarano mandatem oraz nie skierowano żadnego wniosku do sądu.. Wykonano 38 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 14 osób. 24 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  1. Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 3 osób, które publicznie spożywały alkohol – wszystkie pouczono.

  2. Zwierzęta. Podjęto 4 interwencje. Jedna dotyczyła pieska (na zdjęciu), który przybłąkał się na posesję przy ul. Łąkowej i tam czeka na zgłoszenie się właściciela (Straż Miejska posiada adres i telefon osoby, która zaopiekowała się zwierzęciem). Inna interwencja dotyczyła martwego kota, którego usunęły służby komunalne. Pozostałe dotyczyły psów, które nie dały się odłowić.

  3. Utrzymanie czystości. Kontrolowano 8 zgłoszonych dymiących kotłowni. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.

  4. Wykroczenia drogowe. Podjęto 11 interwencji, które we wszystkich przypadkach zakończyły się pouczeniami.

  5. Inne. Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 3 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 2 osoby pouczono. Do dwóch osób wezwano pogotowie ratunkowe.

Wszystkim mieszkańcom Rumi oraz ich gościom, szczęśliwego i bezpiecznego Nowego Roku wraz z Załogą życzy

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski