Najważniejszym wydarzeniem tygodnia były Wybory na Prezydenta RP w dniu 28 czerwca. Straż Miejska w Rumi pracowała normalnie zabezpieczając porządek publiczny w tym dniu. W Rumi nie stwierdzono żadnych incydentów dotyczących wyborów.
Zaledwie niedawno otwarto nowy plac zabaw w parku przy ul. Filtrowej, a już uszkodzono trampolinę dla dzieci (na zdjęciu). Trampolina NIE JEST dla DOROSŁYCH, tylko dla dzieci. Uszkodzenie zgłoszono do UM i zabezpieczono taśmą ostrzegawczą.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi i 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 65 wykroczeń, z których 25 zakończyło się mandatami karnymi, a 37 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie. W 2 sprawach toczy się postępowanie wyjaśniające. Wykonano 80 interwencji zleconych przez obywateli, 20 osób wylegitymowano. Dokonano też 49 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. 4 wykroczenia skutecznie zakończone ujawniono przy pomocy monitoringu miejskiego.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 26 interwencji – wymierzono 18 mandatów karnych i 5 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu i 3 pouczenia za nieobyczajne zachowanie. 2 osoby leżące odwieziono do miejsc zamieszkania.
2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji, w tym 1dotyczyło pogryzienia (wystawiono mandat karny i skierowano psa na obserwację), pozostałe biegających luzem psów (trzy zwrócono właścicielom, dwa odjechały do schroniska).
3) Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie miejsc publicznych nikogo nie ukarano, ale wypisano jeden mandat za spalanie w piecu płyt wiórowych w nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej. W pozostałych 4 kontrolach pieców nie stwierdzono nieprawidłowości. Ujawniono 5 ognisk „świętojańskich” w dniu 23 czerwca w tym w jednym spalano odpady (udzielono pouczenia).
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 18 interwencji zakończonych w 4 przypadkach mandatami karnymi, 13 kierowców pouczono, a 1 sprawę przyjęto do procedowania na wniosek do sądu.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 6 osób, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 3 pouczono, 1 osobę ukarano i 3 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, a za wykroczenia przeciwko przepisom o recyklingu pojazdów 2 osoby pouczono.

Informuję mieszkańców, że z powodu okresu urlopowego następny serwis informacyjny zostanie opublikowany w dniu 3 sierpnia 2020 r.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski