Chyba ciepłe dni powodują upodobanie niektórych osób do zbierania się w miejscach publicznych – niestety bez zachowania niezbędnego dystansu i bez zabezpieczeń w postaci masek (na zdjęciu). Czasem kuszą się na publiczne spożywanie alkoholu. Śmiecą. Strażnicy miejscy reagują zdecydowanie. Wypisują mandaty karne lub kierują wnioski o ukaranie do sądu – jeśli są to kolejne zdarzenia z tymi samymi osobami.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli zmotoryzowanych i pieszych, oraz pieszych z psami służbowymi. 3 razy współpracowano z Policją (sprawdzanie osób na kwarantannie) oraz odbyły się 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 88 wykroczeń, z których 19 zakończyło się mandatami karnymi, a 65 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 1 sprawę skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Wykonano 80 interwencji zleconych przez obywateli, 16 osób wylegitymowano. Dokonano też 46 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. 5 interwencji skutecznych przeprowadzono w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 29 interwencji – wymierzono 9 mandatów karnych i 11 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 9 osób.
2) Zwierzęta. Podjęto 4 interwencje. Wszystkie przypadki dotyczyły wałęsających się psów. 2 zwierzaki trafiły do schroniska, a 2 do właścicieli wraz z mandatami karnymi.
3) Utrzymanie czystości. Udzielono 7 pouczeń za zaśmiecanie. Rewirowi kontrolowali nieruchomości pod kątem sposobu usuwania nieczystości płynnych w ramach akcji „Rumskie ścieki”. Ilość skontrolowanych posesji wynosi obecnie 240. Raporty przekazano do UM. Przez cały tydzień 3 interwencje zgłoszono w sprawie zadymiania. Okazało się, że to ogniska. W 2 przypadkach wystawiono mandaty karne, gdyż spalano odpady. Coraz więcej zgłoszeń wpływa w sprawie kurzu z budów na ul. Błonia Janowskie. Rozmowa z kierownikiem spowodowała jednorazowe polewanie wodą, to jednak pomogło na krótko. Dopiero deszcz, który spadł na koniec tygodnia na razie zapobiegł wzbijaniu się kurzu.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 31 interwencji zakończonych w 5 przypadkach mandatami karnymi. Pozostałych kierowców pouczono. Skierowano też 1 wniosek o ukaranie do sądu.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 3 osoby, 1 osobę ukarano za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 1 osobę ukarano oraz 8 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 osoby ukarano i 3 pouczono za wykroczenia z ustawy o odpadach, 1 osobę ukarano za wykroczenie przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
W dniu 25 września w Starogardzie Gdańskim odbyło się szkolenie straży gminnych i miejskich Województwa Pomorskiego. Szkolenie dotyczyło prawidłowych działań straży w warunkach pandemii. Do Starogardu Gdańskiego przyjechał też Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, który przed swoim wystąpieniem uhonorował komendanta Straży Miejskiej w Rumi „Krzyżem Za Zasługi” przyznawanym w wyniku uchwały Zarządu KRK. Wręczony krzyż ma numer 154 w Polsce. Zdjęcie poniżej prezentuje to odznaczenie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski