W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 100 wykroczeń, które w 69 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 18 mandatami karnymi oraz 12 wnioskami o ukaranie do sądu. Wykonano 112 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 15 osób. 75 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Trzy skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego. Ośmiokrotnie uruchomiono awaryjnie pojazdy na prośbę mieszkańców.
Pozostałe wydarzenia:
1) Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 12 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (3 osoby pouczono, dwie ukarano, a przeciwko jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (4 osoby pouczone, a przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu).
2) Zwierzęta. Jeden raz na tereny zurbanizowane wkroczyły dziki – była to posesja prywatna na ul Włókienniczej. Dodatkowo dwukrotnie zgłaszano chodzące po ulicy lisy. Wzywano każdorazowo technika weterynarii. Stwierdzono dwa padłe lisy – jednego usuną służby komunalne, jeden na posesji prywatnej zostanie zutylizowany przez właściciela. W wyniku podejmowanych interwencji – 1 pies został odwieziony do schroniska.
3) Utrzymanie czystości. 18 zgłoszeń dotyczyło dymienia z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali posesje, na których nastąpiły zmiany w ilości mieszkańców, a nie zmieniono deklaracji. Raporty przekazano do UM.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 61 interwencji, które w 14 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 6 wnioskami do sądu o ukaranie, a w 41 przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
Główne „grzechy” kierowców to parkowanie przy linii ciągłej, za znakami zakazu zatrzymywania się, przekroczenie limitu czasu na parkowanie ograniczone w czasie oraz nieprzestrzeganie zakazu ruchu i tamowanie bram (zdjęcia poniżej).

5) Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu – 4 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 1 osobę ukarano, 5 pouczono, a przeciwko jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu, ustawie o odpadach – 1 osobę ukarano mandatem, a przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski