Tuż przy placu zabaw na ul. Ks. Gierosa w dniu 23 czerwca przed godziną 16-tą runął konar drzewa, drugi zagrażał tym samym (zdjęcie). Można sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć, gdyby zdarzenie nastąpiło podczas zabawy dzieci. Niebezpieczny konar usunęli strażacy. Nikomu nic się nie stało.

W minionym tygodniu  Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych oraz pieszych z psem służbowym. Odbyły się 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 67 wykroczeń, z których 21 zakończyło się mandatami karnymi, a 44 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 1 sprawa jest procedowana, oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Wykonano 85 interwencji zleconych przez obywateli, 20 osób wylegitymowano. Dokonano też 61 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 13 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 5 osób pouczono i 8 ukarano. Za nieobyczajne zachowanie 4 osoby pouczono.
  • Zwierzęta. Odbyły się 3 interwencje związanych z wałęsającymi się psami. 1 piesek trafił do schroniska, pozostałe znaleźli i zabrali właściciele.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie pouczono 1 osobę. Kilka było zgłoszeń dotyczących dymienia– kontrole nie wykazały spalania niedozwolonych substancji. W minionym tygodniu 13 posesji kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta. W terenie publicznym 2 osoby pouczono z ustawy o ochronie środowiska, a 1 ukarano za wykroczenie przeciwko przepisom ustawy o odpadach.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 30 interwencji zakończonych w 9 przypadkach mandatami karnymi, sporządzono 1 wniosek o ukaranie skierowano do sądu, 1 sprawa jest procedowana, pozostałych (19) sprawców pouczono.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 3 osoby pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 6 osób ukarano i 5 pouczono oraz z przepisów prawa miejscowego 1 osobę pouczono. W dniu 22 czerwca strażnicy zabezpieczyli granat moździerzowy z II Wojny Światowej na ul. Towarowej, a 24 czerwca kolejny na wzgórzu Markowca – do czasu przyjazdu saperów. W dniu 23 czerwca strażnicy zabezpieczyli teren podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w czasie pożaru budynku na ul. Kościelnej.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski