Uwaga na ulicę Jałowcową ! Trwają tam prace budowlane (na zdjęciu). Poruszając się pojazdami należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość uszkodzeń podwozi i zawieszeń. Zgłoszenia takie przyjęła Straż Miejska w minionym tygodniu.

W przedmiotowym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 99 wykroczeń, z których 29 zakończyło się mandatem karnym, a 57 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. 8 spraw skierowano do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Wykonano 61 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 14 osób. 61 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 20 osób, które publicznie spożywały alkohol (9 osób ukarano, 7 pouczono) oraz wobec osób dopuszczających się nieobyczajnego zachowania (1 osobę ukarano, 3 pouczono). W dniu 20 stycznia doszło na ul. Dąbrowskiego do interwencji polegającej na ujęciu chłopaka, który spożywał alkohol na przystanku ZKM, a gdy zobaczył patrol Straży Miejskiej rzucił butelkę na ścieżkę rowerową (rozbiła się) i rozpoczął ucieczkę. Ujęcie nastąpiło po krótkim pościgu. Okazało się, że chłopiec ma 13 lat (mieszkaniec Kosakowa). Przyznał się do wypicia 3 piw, przy czym podejrzewano, że był także pod wpływem środków odurzających. Powiadomiono Policję i pogotowie ratunkowe, które zabrało trzynastolatka do szpitala. Pojechał tam wraz z matką, która powiadomiona przez strażników zdążyła przyjechać na miejsce zdarzenia. Kilka dni wcześniej chłopak był poszukiwany w związku z ucieczką z ośrodka socjoterapii. W dniu 21 stycznia w bloku na ul. Pomorskiej nietrzeźwe osoby zakłócały spokój. Strażnicy spowodowali, że osoby opuściły budynek. Tego samego dnia trzeba było wyprowadzić bezdomnego z budynku poczty na ul. Starowiejskiej. Przewieziony został do MOPS w Rumi, a następnie do ogrzewalni w Gdyni. W dniu 24 stycznia podjęto nietrzeźwego leżącego na ul. Chylońskiej. Odwieziony do miejsca zamieszkania – będzie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu w związku z nieobyczajnym zachowaniem. W dniu 25 stycznia interweniowano na ul. Abrahama wobec kobiety (jak się okazało mieszkanki Gdyni), która publicznie spożywała alkohol, zaśmieciła teren butelką po alkoholu oraz niedopałkiem. W związku z odmową poddania się postępowaniu mandatowemu Straż Miejska w Rumi wszczęła czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. 3 psy trafiły do schroniska, jedną osobę ukarano za puszczanie psów na ul. Kilińskiego. Ujawniono 1 padłego kota, którego usunęły służby komunalne.
  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 8 zgłoszonych dymiących kotłowni. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji poza jednym przypadkiem, gdzie w piecu ujawniono skrawki płyt meblowych. Ze względu na bardzo ciężką sytuację materialną – po raz ostatni osobę pouczono. Rewirowi nadal zajmowali się kontrolami wskazanych posesji pod względem zgodności ilości pojemników w stosunku do liczby mieszkańców i złożonych deklaracji. Raporty przesłano do UM.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 47 interwencji, które w 15 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 5 – wnioskami o ukaranie do sądu, 22 – pouczeniami.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 6 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 1 pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 2 ukarano, a 6 pouczono. Jedną osobę ukarano i 1 pouczono za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Ponadto w minionym tygodniu znaleziono i odwieziono do Policji jedną osobę poszukiwano jako zaginioną, a do schroniska „Prometeusz” w Gdańsku ujawnionego uciekiniera z tego schroniska.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski