Stan epidemii trwa, jednak prace przy budowie „węzła integracyjnego Rumia – Janowo” intensywnie się toczą (na zdjęciu).

Straż Miejska w Rumi nadal pracuje z Policją. W minionym tygodniu działało 30 patroli zmotoryzowanych. Działania patroli pozwoliły ujawnić 40 wykroczeń, z których 14 zakończyły się mandatami karnymi, a 24 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 78 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 22 osoby. Pracując z Policją sprawdzano osoby przebywające na kwarantannie

Pozostałe wydarzenia

  • Naruszanie zakazów epidemii. W jednym przypadku wyproszono dzieci z placu zabaw na ul. Puckiej, w drugim przypadku wyproszono młodzież z skate-parku w Janowie. Na ul. Kujawskiej pouczono 2 mężczyzn za brak masek. Również nakazano założyć maski osobom przy garażach przy ul. Gdańskiej 37. Zgłoszono też wejście młodzieży na plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego. Na widok radiowozu młodzi ludzie rozbiegli się.
  • Liczba interwencji wzrosła zdecydowanie po „poluzowaniu” warunków zachowania się ludności podczas epidemii i wyniosła 17 – wymierzono 6 mandatów karnych za spożywanie publiczne alkoholu, a 10 osób pouczono. Za nieobyczajne zachowanie – 1 pouczenie dla obywatela Ukrainy – odwieziono go do miejsca zamieszkania..
  • Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji, w tym 3 dotyczące biegających luzem psów (zastały odłowione, a właściciele odebrali je z komendy SM). Dwa inne psy nie odebrane przez właścicieli zostały zabrane do schroniska. Jedna interwencja dotyczyła upadku dzika na ul. Admiralskiej – informację przekazano technikowi weterynarii, który uprzątnął zwierzę. Również technikowi przekazano informację o ptaku leżącym na balkonie posesji przy ul. Brzozowej.
  • Utrzymanie czystości. Sprawdzano działki zgłoszone jako zanieczyszczone. Wystawiono 7 nakazów sprzątania, które przesłano właścicielom działek. Sprawdzano kilkukrotnie stan nawierzchni jezdni ul. Kosynierów zajeżdżanych przez ciężarówki błotem i żwirem w związku z budowami domów wielorodzinnych w pobliżu granicy z Redą. W dniu 21 kwietnia ul. Dąbrowskiego przejechała cysterna, z której podczas jazdy wylewał się olej napędowy. Przekazano do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rumi, która posypała rozlany płyn na całej długości ulicy specjalnym proszkiem. 8 zgłoszeń dotyczących dymu – we wszystkich przypadkach nie ujawniono nieprawidłowych paliw w piecach. Nakazano zgasić 2 ogniska (spalanie gałęzi w ogrodach). Udzielono dwóch pouczeń za zaśmiecanie.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 11 interwencji (ze zgłoszeń mieszkańców), które w 7 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, w 2 – pouczeniami, 2 sprawy przekazano Policji.
  • Nie ujawniono wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu, ujawniono 2 wykroczenia dot. bezpieczeństwa osób i mienia – 2 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski