W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 40 patroli zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 mieszane z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 140 wykroczeń, z których 41 zakończyło się mandatem karnym, a 95 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego; do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 89 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 24 osoby. 77 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jedną skuteczną interwencję podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 20 osób, które publicznie spożywały alkohol (4 osoby ukarano, 4 pouczono) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę pouczono, a inną odwieziono do schroniska w Gdańsku. Dwie osoby wyproszono z klatek schodowych budynków wielorodzinnych, gdzie ułożyły się one do snu. Jedną osobę przekazano do Policji celem umieszczenia w PDOZ do wytrzeźwienia.
  • Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. Do schroniska odstawiono jednego kundelka z ul. Słowackiego. Dwa zdarzenia miały miejsce ze zwierzętami dzikimi: jednego rannego zająca zabrał technik weterynarii na leczenie, a martwą sarnę, którą zagryzł wałęsający się pies – do utylizacji. Właściciel psa, za niewłaściwe zabezpieczenie zwierzęcia został ukarany mandatem karnym. Pozostałe interwencje zakończyły się pouczeniami i głównie dotyczyły psów bez opieki.
  • Utrzymanie czystości. Przeprowadzono 3 interwencje w/s zajeżdżania jezdni błotem z budów – nakazano sprzątanie, co uczyniono. Rewirowi kontrolowali posesje pod kątem prawidłowości złożonych deklaracji – raporty kierowano do UM. Na skutek wystawionych nakazów przez rewirowych sprzątano niezabudowane działki prywatne. 16 interwencji podjęto w/s dymu. Dwa ogniska nakazano ugasić, a dymy kominowe, jak ustalono, pochodziły od spalanych paliw dozwolonych lub interwencje w ogóle nie potwierdziły się.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 85 interwencji (głównie ze zgłoszeń mieszkańców), które w 18 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w 65– pouczeniami. Nagminnym wykroczeniem nadal jest tamowanie chodnika lub ścieżki rowerowej oraz parkowanie w obrębie skrzyżowanie lub za znakiem zakazu zatrzymywania się oraz przy linii ciągłej. Na parkingu przy restauracji na granicy z Gdynią ujawniono spalony wrak samochodu osobowego Opel. Właściciel z Gdyni został ustalony przez strażników i otrzymał polecenie usunięcia wraku we własnym zakresie do 9 marca 2020 r. Jeden samochód marki Renault Laguna bez tablic rejestracyjnych został odholowany przez Straż Miejską na parking strzeżony na koszt właściciela.

  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznego 5 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę pouczono, urządzeniom użytku publicznego – 7 osób pouczono, 7 ukarano.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski