Straż Miejska w Rumi często odbiera zgłoszenia na temat przekraczania dopuszczalnego tonażu przez pojazdy ciężarowe, czyli takie zdarzenie jak na zdjęciu – ul. Kazimierska. Wykroczenia tego rodzaju należy kierować do Policji, ponieważ straże miejskie/gminne nie mają do nich uprawnień. Jeśli zgłoszenie jest kierowane drogą elektroniczną, to należy użyć adresu: z podaniem daty i godziny wykroczenia, jego miejsca i należy załączyć zdjęcia. Zgłaszający powinien podać też swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 26 patroli zmotoryzowanych i pieszych, oraz 2 z Policją, odbyło się też 7 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 37 wykroczeń, z których 13 zakończyło się mandatami karnymi, a 24 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. W związku z COVID-19 strażnicy kontrolowali osoby grupujące się w obszarze publicznym oraz sprawdzali noszenie masek profilaktycznych. Wykonano 36 interwencji zleconych przez obywateli, 16 osób wylegitymowano. Dokonano też 28 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Nie podjęto ani jednej interwencji związanej ze spożywaniem publicznym alkoholu. To pierwszy taki przypadek od wielu lat. Udzielono pomocy jednemu nietrzeźwemu mężczyźnie odwożąc go do miejsca zamieszkania, ponieważ leżał w stanie upojenia na łące. Kto wie, czy nie uratowano mu życia – temperatura jest bowiem niezbyt sprzyjająca do długotrwałego odpoczynku na trawie.
  • Zwierzęta. Podjęto 2 interwencje. Jedno zgłoszenie dotyczyło martwej sarny na ul. Żołnierzy I Dywizji WP – okazało się, że zwierzę leży poza terenem gminy. Druga interwencja dotyczyła wałęsającego się psa – ustalono adres właściciela psa – został ukarany mandatem.
  • Utrzymanie czystości. Przyjęto 2 zgłoszenia w związku z wydobywaniem się nadmiernego dymu z kominów – pierwsza interwencja nie potwierdziła spalania niedozwolonych paliw, w drugim przypadku w Starej Rumi pobrano próbkę popiołu.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 20 interwencje zakończonych w 10 przypadkach mandatami karnymi, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 5 osób (nieprzestrzeganie obowiązku noszenia masek), 2 osoby ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, a 1 za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 1 osobę pouczono za wykroczenie z przepisów ustawy o recyklingu pojazdów. W dniu 3 listopada patrol SM ujął mężczyznę narodowości ukraińskiej, przed którym uciekały 3 dziewczynki, ponieważ je zaczepiał. Nietrzeźwy mężczyzna stawiał opór i zaatakował strażnika. Sprawę przekazano Policji wraz z delikwentem.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski