W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 113 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 35 mandatami karnymi. Wykonano 81 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 15 osób. 96 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia minionego tygodnia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14osób, które publicznie spożywały alkohol (5 osób pouczono, 7 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono).
  • Zwierzęta. Podjęto 10 interwencji. Kolejną sukę ze szczeniakami porzucono. Tym razem mieszkanka znalazła przywiązaną sukę na końcu ul. Strzeleckiej, a obok karton z czterema szczeniakami (na zdjęciu). Psy odłowiono– wezwano technika weterynarii który zabrał zwierzęta do schroniska. Inne psy wałęsające znalazły swoich właścicieli. Jeden mały piesek oczekuje na właściciela u mieszkanki ul. Żwirowej. Dwa  nieżywe stworzenia ujawniono po kolizjach z pojazdami – na ul. Kamiennej – sarna, na ul. Starowiejskiej – pies. Powiadomiono stosowne służby celem uprzątnięcia.
  • Utrzymanie czystości. Kontrolowano 10 zgłoszonych dymiących kotłowni. Ukarano 1 osobę za palenie niedozwolonych odpadów w piecu domowym na ul. Kwiatowej. Ujawniono zaśmiecenie terenu wokół dawnego sklepu sieciowego na ul. Wybickiego. Nakazano władzom firmy spowodowanie posprzątania – odpowiedź brzmiała: „wynajmujemy firmę sprzątającą, która zaprowadzi porządek do 20 grudnia 2019 r”. W dniu 5 grudnia Zagórska Struga niosła mętną wodę. Strażnicy ustalili, że zanieczyszczenie pochodzi z terenu w górze rzeki, gdzie firma umacnia brzegi na zlecenie UM. Zanieczyszczenie okazało się naturalne. Po zakończeniu prac rzeka szybko powróciła do normy.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 86 interwencji, które w 24 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom i pieszym pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 2 osoby pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia – 1 osobę ukarano i 4 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano, i 1 pouczono. Ponadto w minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi podejmowała interwencje wobec 5 bezdomnych. Jedną osobę z peronu Dworca PKP zabrało pogotowie ratunkowe do szpitala. Pozostałe osoby odmówiły przyjęcia pomocy MOPS.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski