Istotnym wydarzeniem minionego tygodnia była awaria rury magistrali wodociągowej w dniu 19 października 2020 r. o godz. 13.30 na ul. Żwirki i Wigury. Skutkiem awarii był wylew znacznej ilości wody (na zdjęciu) na jezdnię ulic Ceynowy, Żwirki i Wigury oraz Ronda Armii Krajowej co dość znacznie utrudniło ruch drogowy. Straż Miejska niezwłocznie powiadomiła Urząd Miasta Rumi i PEWiK w Gdyni. Naprawa trwała całą noc i rano 20 października ciśnienie wody w kranach mieszkańców powróciło do normy.

 

Straż Miejska w Rumi odbyła w minionym tygodniu 29 patroli zmotoryzowanych i pieszych, oraz pieszych z psami służbowymi, oraz 3 razy współpracowano z Policją, odbyło się 5 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 64 wykroczenia, z których 8 zakończyło się mandatami karnymi, a 54 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. W związku z COVID-19 strażnicy kontrolowali osoby grupujące się w obszarze publicznym oraz sprawdzali noszenie masek profilaktycznych. Wykonano 70 interwencji zleconych przez obywateli, 7 osób wylegitymowano. Dokonano też 58 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone. Jedną interwencję skuteczną przeprowadzono w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia

  • Podjęto 9 interwencji – wymierzono 1 mandat karny i wydano 8 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu. Nie było interwencji w/s nieobyczajnego zachowania.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. W 3 przypadkach zaopiekowano się błąkającymi się psami, które po odszukaniu właścicieli zostały im zwrócone. Jedno zgłoszenie dotyczyło kota, który pomylił drzwi i leżał uparcie na wycieraczce zgłaszającej. Jedno zgłoszenie to prośba o rozmowę z właścicielami psa, który nadmiernie hałasował.
  • Utrzymanie czystości. Udzielono 3 pouczeń za zaśmiecanie. Rewirowi kontrolowali nieruchomości pod kątem sposobu usuwania nieczystości płynnych w ramach akcji „Rumskie ścieki”. Akcja została zakończona w dniu 23.10.2010 r. na 4 miesiące przed wyznaczonym terminem. Skontrolowano 350 nieruchomości, wystawiono tylko 2 mandaty karne i dość dużo właścicieli pouczono o konieczności podłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej.. Raporty przekazano do UM. 3 przypadki to zgłoszenia zadymiania z kominów domowych – okazało się, że spalano dozwolone paliwa.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 20 interwencji zakończonych w 7 przypadkach mandatami karnymi, a pozostałych sprawców pouczono.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 27 osób (nieprzestrzeganie obowiązku noszenia masek), 1 osobę pouczono za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego, również 1 osobę pouczono za wykroczeniu przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 2 osoby pouczono za wykroczenia z aktów prawa miejscowego.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski